ODDZIAŁ SZPITALNY

Kosztorys opieki szpitalnej na oddziale rehabilitacyjnym jest przygotowywany dla każdego pacjenta indywidualnie w oparciu o zalecenia lekarza prowadzącego. Pacjentów zainteresowanych wyceną indywidualną zapraszamy na wizytę kwalifikacyjną.

Napisz do Koordynatora Opieki Medycznej na adres kom@vratislavia-medica.pl