Vratislavia Medica dbając o najwyższą jakość i dostępność świadczeń medycznych, poszukuje wykwalifikowanego personelu lekarskiego i pielęgniarskiego. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych na adres: rekrutacja@hasco-lek.pl, z podaniem nazwy stanowiska oraz imienia i nazwiska.

 

Aktualne oferty pracy

  1. Lekarz rehabilitacji medycznej
  2. Lekarz Kardiolog
  3. Salowa/Salowy – pracownik sprzątający
  4. Lekarz Anestezjolog
  5. Lekarz – Specjalista neurochirurgii
  6. Lekarz – Specjalista Neurolog
  7. Lekarz – Specjalista neurologii
  8. Lekarz – Specjalista ortopedii i traumatologii
  9. Lekarz – Specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Prosimy o przesyłanie aplikacji zawierających klauzulę o ochronie danych osobowych następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PPF HASCO-LEK S.A. z siedzibą we Wrocławiu 51-131, ul. Żmigrodzka 242E oraz udostępnienie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy spółkom: CF Hasco-Lek Sp. z o.o., CBR Novasome Sp. z o.o., PCF Procefar Sp. z o.o., Vratislavia Medica Sp. z o.o., DCD Sp. z o.o. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji uruchomionych w ciągu 6 miesięcy od daty przesłania oferty (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie danych Osobowych, j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 2135, z późn. zm.).”