Vratislavia Medica Szpital im. Św. Jana Pawła II

ul. Lekarska 1
51-134 Wrocław

Rejestracja i informacja
+48 71 387 66 00
w godzinach 8:00-19:30
rejestracja@vratislavia-medica.pl

Vratislavia Medica Dział Fizjoterapii Dziecięcej

Al. Wiśniowa 85 D
53-126 Wrocław

Rejestracja i informacja
+48 722 333 438
dfd@vratislavia-medica.pl

Godziny otwarcia
Poniedziałek – Piątek 8:00 – 20:00 

Dane rejestrowe:
KRS: 0000373981 NIP: 898-21-83-459
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość Kapitału Zakładowego 8 531 000,00 zł w całości wpłacony

Rachunek bankowy w BZ WBK o numerze:

67 1090 1522 0000 0001 2352 7868
Godziny otwarcia
Poniedziałek – Piątek 8:00 – 20:00
Sobota – nieczynne
Dane rejestrowe:
KRS: 0000373981 NIP: 898-21-83-459
Rachunek bankowy w BZ WBK o numerze:

67 1090 1522 0000 0001 2352 7868

Kontakt dla mediów
+48 71 382 29 91
rzecznik@vratislavia-medica.pl

Inspektor Danych Osobowych
Klaudia Kowalska-Barwińska
iod@hasco-lek.pl