ZARZĄD

Prezes Zarządu – Anna Rogowska
Wiceprezes Zarządu – Gizella Matkowska

KADRA ZARZĄDZAJĄCA

Dyrektor ds. Lecznictwa – Tomasz Zakrzewski
Dyrektor ds. Fizjoterapii – Piotr Dominiak
Dyrektor ds. Fizjoterapii Dziecięcej – Małgorzata Augustyn