Naszym priorytetem jest osiągnięcie i utrzymanie najwyższej jakości opieki medycznej w zakresie rehabilitacji oraz promocji zdrowia.

W tym celu wdrażamy Zestaw Standardów Akredytacyjnych opracowanych i na bieżąco aktualizowanych przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Wprowadzane standardy pozwalają na weryfikację poszczególnych obszarów funkcjonowania szpitala w celu utrzymania najwyższej jakości praktyk w procesach związanych z leczeniem i obsługą pacjenta.

Równolegle doskonalimy System Zarządzania Jakością wg norm: PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005, BS OHSAS 18001:2007 oraz PN-EN ISO 22000:2006. Wszyscy pracownicy naszej placówki realizują ustanowioną Politykę Jakości poprzez ciągłe podnoszenie kwalifikacji i kompetencji.