Bogate doświadczenie

Vratislavia Medica, Szpital im. Św. Jana Pawła II (dawniej WCRiMS) powstał w wyniku przekształcenia Zakładu Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych im. Prof. E. Szczeklika, który został utworzony w latach 60. XX wieku. Od tego czasu przywracamy sprawność i zdrowie naszym pacjentom oraz edukujemy i kształcimy przyszłych lekarzy i fizjoterapeutów. Kadra specjalistów Vratislavia Medica bazuje na wieloletnim doświadczeniu przekazywanym kolejnym pokoleniom lekarzy, dzięki temu jesteśmy pewni, że u podstaw naszych działań leży wszechstronna wiedza oraz gruntowne przygotowanie do zawodu.

Misja

Misją Vratislavia Medica jest przywracanie sprawności pacjentom zmagającym się z ograniczeniami w obrębie narządu ruchu o charakterze przewlekłym lub po różnego rodzaju urazach i kontuzjach. Osoby chore i niepełnosprawne wspieramy nie tylko w uzyskiwaniu aktywności fizycznej, ale również społecznej i zawodowej. Ważnym filarem działalności ośrodka jest wdrażanie spersonalizowanych procesów terapeutycznych tak, aby jak najszybciej poprawić jakość życia pacjenta.

Od początku działalności Vratislavia Medica jest jednym z najważniejszych dolnośląskich ośrodków kształcenia specjalistów w dziedzinie rehabilitacji. Nad zdrowiem pacjentów Vratislavia Medica czuwa zaufana i doświadczona kadra specjalistów lekarzy, fizjoterapeutów oraz pielęgniarek. Wierzymy, że właściwe podejście personelu medycznego i odpowiednie nastawienie pacjenta mają duży wpływ na pozytywny efekt terapii. Dlatego jednym z naszych priorytetów jest budowanie zaufania w codziennych relacjach na linii lekarz – pacjent.

Wizja

Jednym z głównych założeń naszej placówki jest propagowanie modelu rehabilitacji opartego na zasadach: powszechności, wczesności, kompleksowości oraz ciągłości. Naszym celem jest utrzymywanie najwyższego poziomu świadczeń w zakresie kompleksowej rehabilitacji medycznej. Aby zrealizować to zadanie wdrażamy innowacyjne technologie medyczne, współpracujemy z największymi producentami sprzętu medycznego, instytucjami naukowo-badawczymi oraz ośrodkami klinicznymi i szpitalami. Inwestujemy kapitał w budowanie nowych jednostek, aby umożliwić pacjentom powrót do zdrowia w nowoczesnych warunkach i przy wykorzystaniu uznanych na całym świecie metod fizjoterapii.

Jakość

W naszej codziennej pracy na pierwszym miejscu stawiamy jakość opieki medycznej w zakresie rehabilitacji oraz promocji zdrowia. Stale doskonalimy System Zarządzania Jakością wg norm: PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005, BS OHSAS 18001:2007 oraz PN-EN ISO 22000:2006. Wszyscy pracownicy naszej placówki realizują ustanowioną Politykę Jakości poprzez ciągłe podnoszenie kwalifikacji i kompetencji.

 

Pobierz politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością

 

Oczekiwania pacjentów wyznaczają naszą filozofię działania, która opiera się na kluczowych założeniach:

  1. Każdy pacjent ma prawo do rehabilitacji medycznej.
  2. Rehabilitacja jest integralną częścią procesu medycznego.
  3. Usługi medyczne w zakresie rehabilitacji medycznej, społecznej i zawodowej świadczymy w  poszanowaniu godności pacjenta.
  4. Zapewniamy kompleksową rehabilitację, uwzględniającą aspekt leczniczy, społeczny i  psychologiczny.
  5. Opiekę nad pacjentem sprawuje wysoko wykwalifikowany i doświadczony personel.
  6. W procesie terapeutycznym wykorzystujemy nowoczesny i bezpieczny sprzęt medyczny.
  7. Rodzaj terapii, metody oraz plan terapeutyczny ustalamy indywidualnie dla każdego pacjenta.
  8. Nasze działania prowadzimy zgodnie z zasadami etyki zawodowej i obowiązującymi przepisami prawa.
  9. Prowadzimy działalność w zakresie kształtowania postaw i zachowań prozdrowotnych, prewencji i profilaktyki zdrowia.
  10. Stale podnosimy kwalifikacje personelu w oparciu o wytyczne jakimi są najnowsze osiągnięcia w dziedzinie medycyny i rehabilitacji.