REHABILITACJA NEUROLOGICZNA

Świadczenia rehabilitacji neurologicznej w warunkach stacjonarnych przeznaczone są dla pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają kompleksowej opieki rehabilitacyjnej oraz całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego.

 

ZASADY KIEROWANIA PACJENTÓW NA ODDZIAŁ REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ

Zgodnie z wytycznymi Narodowego Funduszu Zdrowia na oddział rehabilitacji neurologicznej mogą zostać przyjęci chorzy ze świeżymi zaburzeniami funkcji mózgu/rdzenia kręgowego/nerwów obwodowych. Przyjęcie na oddział następuje w ciągu 14/30 dni (decyduje wynik wg skali Barthel i/lub ocena zaburzeń funkcji poznawczo-behawioralnych i/lub ocena funkcjonalna wg skali ASIA) od daty wypisu z ośrodka leczenia ostrej fazy.

Ponadto na oddział rehabilitacji neurologicznej mogą zostać zakwalifikowane osoby, które były poddane wczesnej rehabilitacji, a w chwili obecnej wymagają kontynuacji leczenia usprawniającego i rokują uzyskanie funkcjonalnej korzyści z kontynuacji rehabilitacji w warunkach stacjonarnych.

 

KWALIFIKACJA PACJENTA

W celu kwalifikacji chorego do hospitalizacji stacjonarnej w oddziale rehabilitacji neurologicznej niezbędne jest przeprowadzenie konsultacji. Lekarz oddziału ocenia stan ogólny oraz neurologiczny pacjenta (uwzględniając wszystkie wskazania i przeciwwskazania do prowadzenia kinezyterapii oraz fizykoterapii) i ustala postępowanie lecznicze/usprawniające.

 

KTO MOŻE WYSTAWIĆ SKIEROWANIE

Skierowanie na oddział rehabilitacji neurologicznej może wydać lekarz z oddziału: neurologii, neurochirurgii, chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii, chorób zakaźnych, chorób wewnętrznych. Skierowanie na oddział rehabilitacji neurologicznej może wydać również lekarz z poradni: rehabilitacyjnej, neurologicznej, neurochirurgicznej, chirurgii ogólnej, chirurgii ortopedycznej.