REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA

Świadczenia udzielane w Oddziale Rehabilitacyjnym przeznaczone są dla pacjentów, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru pielęgniarskiego i lekarskiego, a w szczególności dla pacjentów po urazach, zabiegach operacyjnych, zaostrzeniach chorób przewlekłych.