PORADNIA REHABILITACJI DZIECIĘCEJ

Pacjentów przyjmujemy w Dziale Fizjoterapii Dziecięcej przy Al. Wiśniowa 85 D

Numery kontaktowe:
71 330 62 07, kom. 722 333 438

W ramach poradni rehabilitacyjnej oferujemy kompleksową opiekę medyczną nad dziećmi już od pierwszych dni życia.

Zespół składający się z doświadczonych specjalistów prowadzi diagnostykę, terapię dzieci i ocenę przebiegu tej terapii w zakresie nieprawidłowości i schorzeń układu ruchu o różnorodnym podłożu, głównie neurologicznym i ortopedycznym.

Szczególną opieką otaczamy niemowlęta i małe dzieci. Dzięki możliwości bardzo wczesnego wykrywania zaburzeń,  można skutecznie im przeciwdziałać tak, aby nie dopuścić lub zminimalizować nieprawidłowości postawy i deficyty sprawności i koordynacji ruchowej. Stosując profilaktykę oraz indywidualnie dobraną, specjalistyczną, wieloaspektową terapię już w okresie wczesnego dzieciństwa, możemy zwiększyć jakość i komfort życia w późniejszym wieku i tym samym wyeliminować lub znacznie zmniejszyć koszty późniejszego leczenia.

Rodzice zgłaszają się z dzieckiem do lekarza. Po szczegółowym badaniu i ocenie stanu zdrowia dziecka opiekunowie otrzymują analizę wykrytych zaburzeń, a także wskazówki odnośnie postępowania z dzieckiem w domu. Jeśli dziecko wymaga terapii, w tym ćwiczeń ruchowych lekarz kieruje małego pacjenta na terapię uwzględniającą właściwe metody terapeutyczne. Ustalana jest intensywność ćwiczeń w domu i częstotliwość wizyt terapeutycznych.

W następnym etapie rodzic zgłasza się z dzieckiem do fizjoterapeuty i rozpoczyna się proces usprawniania według indywidualnego programu i zgodnie z zaleceniami lekarskimi.

Po cyklu terapii, konieczna jest kontrola lekarska w naszej poradni. Takie cykle powtarzają się, aż do osiągnięcia zadowalających efektów.

 

Poradnia oferuje kompleksową opiekę:

NIEMOWLĘTA

 • asymetria i inne nieprawidłowości ruchu i ułożenia ciała,
 • kręcz szyi,
 • zaburzenia ośrodkowej koordynacji nerwowej (ZOKN),
 • nieharmonijny lub opóźniony rozwój psychoruchowy,
 • zaburzenia napięcia mięśniowego,
 • labilność torebkowo-więzadłowa (tzw. „wiotkie stawy”),
 • zaburzenia odwodzenia stawów biodrowych,
 • zaburzenia w układzie ruchu u dzieci z zespołami genetycznymi  i wrodzonymi wadami rozwojowymi,
 • niemowlęta przedwcześnie urodzone,
 • dzieci  z objawami o charakterze tzw. niespokojnego  niemowlęcia,
 • dzieci obciążone nieprawidłowościami z okresu ciąży, okresu okołoporodowego i noworodkowego,
 • inne.

DZIECI STARSZE I MŁODZIEŻ

 • skolioza kręgosłupa (skrzywienie boczne kręgosłupa),
 • wady postawy (kolana koślawe lub szpotawe, stopy płasko-koślawe, stopy szpotawe, tzw. okrągłe plecy, odstające łopatki, wypięty brzuszek, „wiotkie stawy”, deformacje klatki piersiowej np. klatka lejkowata, kurza itp),
 • asymetria postawy i ruchu,
 • nieprawidłowości chodu i koordynacji ruchowej (m.in. niezgrabny chód),
 • inne.