dr n. med. Artur Krawczyk

Ortopeda

dr n. med. Artur Krawczyk

Ortopeda

 

SPECJALIZACJA:

Ortopedia i Traumatologia Narządu Ruchu

Wieloletnie doświadczenie chirurgiczne zdobył w Katedrze i Klinice Ortopedii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, gdzie od 10 lat pełni funkcję Zastępcy Kierownika Kliniki. Głównymi zainteresowaniami doktora Krawczyka są pierwotne i wtórne czyli rewizyjne, alloplastyki stawu biodrowego i kolanowego. Zakres leczenia operacyjnego to pełny profil alloplastyk stawu biodrowego – trzpienie przynasadowe, trzpienie standardowe, kapoplastyki. Operacje biodra mogą być wykonane z trzech podstawowych dostępów w zależności od indywidualnej sytuacji chorego. Wykorzystuje dostęp tylny, boczny lub coraz bardziej popularny, dostęp przedni do stawu biodrowego. W operacjach rewizyjnych stawu biodrowego wykorzystuje systemy rewizyjne, w tym system Trabecular Metal – wykonany z materiału biokompatybilnego – tantalu, w szczególnie skomplikowanych przypadkach.

Leczenie operacyjne choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego to osteotomie podkolanowe, alloplastyki jednoprzedziałowe oraz endoprotezy całkowite. Podobnie do operacji rewizyjnych biodra w przypadku konieczności przeprowadzenia wymiany endoprotezy kolana, stosuje szerokie spektrum systemów rewizyjnych w tym tzw. rękawy przynasadowe pozwalające zapewnić stabilność w najbardziej skomplikowanych ubytkach kostnych.

KURSY, SZKOLENIA, CERTYFIKATY

Dr n. med. Artur Krawczyk uczestniczył w licznych stażach, kursach szkoleniowych, konferencjach i zjazdach naukowych w USA, Europie i Polsce.

PUBLIKACJE

Dr n. med. Artur Krawczyk prowadzi szkolenia z techniki operacyjnej w zakresie stawu biodrowego i kolanowego. Przez wiele lat pełnił funkcje sekretarza oraz prezesa Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego.

Jest również autorem kilkudziesięciu publikacji w wydawnictwach zagranicznych i Polskich, m.in.:

  • A. Krawczyk, P. Kuropka, J. Kuryszko, A. Wall, Sz. F. Dragan, M. Kulej.: Experimental studies on the effect of osteotomy technique on the bone regeneration in distraction osteogenesis. Bone 2007 Vol.40 no.3; s.781-791
  • A. Krawczyk, J. Płochowski, Sz.F. Dragan, W. Orzechowski, M. Kulej, P. Koprowski.: Alloplastyka połowicza z głową eliptyczną w leczeniu złamań szyjki i głowy kości udowej – doniesienie wstępne = Elliptical hemiarthroplasty in the treatment of femoral neck and head fractures – preliminary report
    Ortop.Traumatol.Rehabil. 2008 Vol.10 nr 4; s.331-337
  • W. Urbański, A. Krawczyk, Sz.Ł. Dragan, M. Kulej, Sz.F. Dragan.: Influence of cementless cup surface on stability and bone fixation 2 years after total hip arthroplasty. Acta Bioeng.Biomech. 2012 Vol.14 no.2; s.27-35

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

Język angielski

Podobni specjaliści

Brak powiązanych specjalistów.