Joanna Kurzawa

Fizjoterapeuta

Joanna Kurzawa

Fizjoterapeuta

 

Wykształcenie

 • Ukończone studia magisterskie na Wydziale Fizjoterapii Akademii Medycznej we Wrocławiu
 • Ukończone studia podyplomowe Zarządzanie i Finanse w Ochronie Zdrowia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

Ukończone kursy

 • Zastosowanie kinezjologii rozwojowej wg Vojty u niemowląt, dzieci i młodzieży z zaburzeniami ruchowymi. Wrocław 2014
 • SEAS ( Scentific Exercise Approach to Scoliosis ) Wrocław 2017
 • PNF basic (Prioprioceptive Neuromuscular Facilitation) Wrocław 2010
 • PNF pediatrics (Prioprioceptive Neuromuscular Facilitation) Wrocław 2011
 • FITS (Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz). Wrocław 2011
 • „Terapia Zaburzeń Czynności Sytemu Żuchwowo-Gnykowo-Czaszkowego” (A.Rakowski, J Słobodzian- Rakowska). Poznań 2014
 • „Uwalnianie Mięśniowo- Powięziowe w Obrębie Klatki Piersiowej” (R.Schleip). Poznań 2013
 • FED (Leczenie skolioz idiopatycznych) (S. Sastre Fernandez). Zgorzelec 2013
 • Basic Course Kinesiology Taping . Wrocław 2009
 • McKenzie A . Wrocław 2009

Konferencje, dodatkow e szkolenia, warsztaty

 • Międzynarodowa konferencja naukowo- szkoleniowa pt. „ Ocena i wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka – nowe trendy w diagnostyce i terapii „ Fundacja Promyk Słońca. Wrocław
 • V Konferencja Naukowo- Szkoleniowa Forum Praktyków – SKOLIOZY. Warszawa
 • IV Sympozjum Fundacji „ Promyk Słońca „ pt. „ Dysfunkcje narządu ruchu u dzieci – zastosowanie metod oraz ich łączenie w kompleksowej rehabilitacji medycznej „. Wrocław
 • Sympozjum Naukowo- Szkoleniowe, „Skolioza idiopatyczna- diagnostyka i leczenie”. Olsztyn
  • Publikacja naukowa z zakresu fizjoterapii pediatrycznej:

  „Ogólna sprawność fizyczna dzieci z lekkim upośledzeniem umysłowym”. W: Rehabilitacja, Wrocław: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich 2013

Podobni specjaliści

Brak powiązanych specjalistów.