dr n. kf. Magdalena Pyzio-Kowalik

Fizjoterapeuta

dr n. kf. Magdalena Pyzio-Kowalik

Fizjoterapeuta

 

Wykształcenie

 • Ukończone studia doktoranckie na Akademii wychowania Fizycznego we Wrocławiu zakończone obroną rozprawy doktorskiej „Ocena asymetrii ułożeniowej niemowląt z zaburzeniami ośrodkowej koordynacji nerwowej”
 • Ukończone studia magisterskie na Wydziale Fizjoterapii Akademii wychowania Fizycznego

Ukończone kursy

 • Trójpłaszczyznowa Manualna Terapia Stóp, Wrocław 2015
 • NDT-Bobath, Słowacja 2009
 • PNF, Wrocław 2009
 • Kinesiology Taping, Wrocław 2009
 • Diagnostyka i Terapia Dziecka Ryzyka, Wrocław 2009
 • Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa”, Wrocław 2007
 • Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz, Wrocław 2006
 • Mięśniowo – powięziowe rozluźnianie”, Wrocław 2006
 • Specjalizacja instruktorska z pływania osób niepełnosprawnych na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu , 2005
 • Specjalizacja instruktorska z pływania na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 2004

Szkolenia dodatkowe, konferencje, warsztaty

 • Publikacje naukowe z zakresu fizjoterapii pediatrycznej min.:

– Assessing postural asymmetry with a podoscope in infants with Central Coordination Disturbance. Res Dev Disabil. 2013

– Możliwości zastosowania metody NDT- Bobath w rehabilitacji pediatrycznej. Fizjoterapia 2013

– Ocena asymetrii niemowląt: zestawienie badania klinicznego z badaniem podoskopowym przy użyciu stanowiska do diagnozy niemowląt Podo Baby. Fizjoter Pol 2010

– Ocena terapii metodą Vojty z punktu widzenia rodzica jako terapeuty swojego dziecka. Acta Biooptica Inf Med 2007

Stan neurologiczny niemowląt – bliźniąt z zaburzeniami ośrodkowej koordynacji nerwowej usprawnianych metodą Vojty. Fizjoterapia 2007,

 • Udział w licznych konferencjach i naukowych poświęconych tematyce związanej z fizjoterapią pediatryczną min.:

– Wystąpienie na VII Międzynarodowych Dniach Fizjoterapii pt.: „ Choroby cywilizacyjne – znaczenie fizjoterapii w zapobieganiu i wspomaganiu leczenia”, tytuł referatu: „ Symetria ułożeniowa niemowląt w pierwszych trzech kwartałach życia w badaniach podoskopowych”, Wrocław 2010

– Wyróżnienie pracy pt. „Ocena asymetrii niemowląt: zestawienie badania klinicznego z badaniem podoskopowym przy użyciu stanowiska do diagnozy niemowląt Podo Baby” na I Międzynarodowym KongresieRehabilitacja Polska, Warszawa 2009

– Wystąpienie na VI Międzynarodowych Dniach Fizjoterapii pt.: „ Starzenie się człowieka nowe wyzwania i potrzeby rehabilitacji”, sesja plakatowa – tytuł referatu: „ Stan neurologiczny niemowląt – bliźniąt z zaburzeniami ośrodkowej koordynacji nerwowej usprawnianych metodą Vojty”, Wrocław 2007

 • Udział w licznych warsztatach poświęconych tematyce związanej z fizjoterapią pediatryczną min.:

– Uczestnictwo w warsztatach pt.: Using gait analisis to create proper orthopedic equipment, kinematic and segmental concept, Łódź 2016

– Uczestnictwo w warsztatach pt: Zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci do 1 r.ż, Łódź 2016

– Uczestnictwo w warsztatach pt.: Historia i założenia podejścia NDT Bobath, przykład badania i leczenia na dziecku, Wrocław 2008

– Uczestnictwo w warsztatach pt.: Kinesiology Taping w fizjoterapii nerwu twarzowego”, Wrocław 2008

– Uczestnictwo w warsztatach pt.: Cranio Sacral Therapy”, Wrocław 2008

– Uczestnictwo w seminarium informacyjnym z metody Castillo Moralesa, Wrocław 2007

Podobni specjaliści

Brak powiązanych specjalistów.