12 kwietnia 2021

Bohater własnego losu, czyli o tym jak Pacjent Vratislavia Medica wygrał walkę o sprawność fizyczną

Wystarczyła chwila nieuwagi, jeden nieostrożny ruch, aby jego życie zmieniło się nie do poznania. Przenieśmy się na chwile do dwutysięcznego dwudziestego roku, jest zwyczajny kwietniowy dzień, kiedy Pan Tomasz postanowił zawiesić na swojej posesji tabliczkę […]
1 kwietnia 2021

Rehabilitacja po COVID-19, czyli jak wrócić do formy sprzed choroby

Duszności, osłabienie, ból głowy to tylko część z możliwych powikłań, które pozostawia po sobie COVID-19. Bardzo często osoby po przebytej infekcji SARS-CoV-2 jeszcze przez długi czas borykają się z licznymi dolegliwościami, nawet zwykłe wejście po […]

DANE REJESTROWE:
Vratislavia Medica Sp. z o .o.
ul. Lekarska 1, 51-131 Wrocław
KRS: 0000373981 NIP: 898-21-83-459
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość Kapitału Zakładowego 37 470 000,00 zł w całości wpłacony
Rachunek bankowy w Santander Bank Polska S.A. o numerze:
67 1090 1522 0000 0001 2352 7868

ZAPLANUJ WIZYTĘ