Możliwość dalszego udzielania wsparcia w ramach Dziennego Domu Opieki Medycznej we Vratislavia Medica
po zakończeniu finansowania ze środków projektu.

Informujemy, że z dniem 31 października 2018 r. zakończyliśmy realizację projektu pn.:„ Utworzenie zdeinstytucjonalizowanych miejsc opieki nad osobami zależnymi w ramach DDOM w strukturze WCRIMS sp. z o.o.” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W okresie udzielania świadczeń w projekcie tj. od 28 grudnia 2016 r. do 31 października 2018 r. wsparciem objęliśmy ponad 67 osób niesamodzielnych oraz ponad 65 opiekunów / członków rodzin osób niesamodzielnych, którzy nabyli wiedzę i umiejętności w opiece na osobą zależną. osiągającym tym samym założone w projekcie rezultaty

Pragniemy poinformować, że pomimo zakończenia realizacji projektu w dalszym ciągu przyjmujemy podopiecznych i co najmniej do 31.10.2021 r. w ramach trwałości projektu, deklarujemy gotowość do świadczenia usług DDOM w takim samym zakresie jak dotychczas (przy założeniu zebrania odpowiedniej ilości chętnych – min. 10 osób). Od dnia 01 listopada 2018 r. pobyt w DDOM jest odpłatny, gdyż wraz z zakończeniem realizacji Projektu zakończyła się możliwość finansowania pobytu podopiecznych ze środków publicznych.

Osoby zainteresowane opłatnym pobytem w Dziennym Domu Opieki Medycznej zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 071 387 66 00 w. 058 lub za pośrednictwem formularz kontaktowego na naszej stronie internetowej.

DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ

DO KOGO KIERUJEMY NASZĄ OFERTĘ

CO TRZEBA ZROBIĆ BY SKORZYSTAĆ ZE ŚWIADCZEŃ W RAMACH DDOM?
JAKIE ŚWIADCZENIA MOŻNA UZYSKAĆ W RAMACH DDOM
JAKIE SĄ CELE FUNKCJONOWANIA DDOM
KTO FINANSUJE ŚWIADCZENIA UDZIELANE W RAMACH FUNKCJONOWANIA DDOM?
WYMAGANE DOKUMENTY

Wszelkie informacje można uzyskać:

pod nr tel. 71 387 66 00 wew. 058

e-mail l.barcikowski@vratislavia-medica.pl

REGULAMIN DDOM

 

 

Napisz do nas

Informujemy, że Państwa zgłoszenie wysłane poprzez formularz kontaktowy, nie jest równoznaczne z rezerwacją wizyty. Po przesłaniu zgłoszenia przedstawiciel Vratislavia Medica Sp. z o.o. skontaktuje się z Państwem celem potwierdzenia terminu i godziny wizyty

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Vratislavia Medica Sp. z o.o. moich danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym w celu kontaktu w sprawie umówienia wizyty, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. i przepisami krajowymi dotyczącymi ochrony danych osobowych. Pełny zakres informacji dotyczących ochrony danych osobowych, w tym wyszczególnienie przysługujących Państwu uprawnień dostępny jest na stronie internetowej https://www.vratislavia-medica.pl/polityka-prywatnosci

* wymagane