Vratislavia Medica realizuje część świadczeń w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Jeżeli jesteś zainteresowany skorzystaniem z leczenia w ramach NFZ, w tej zakładce znajdziesz najważniejsze informacje dotyczące pobytu w szpitalu.

Leczenie w ramach NFZ
Kwalifikacje do pobytu na oddziale
W dniu przyjęcia do szpitala
Pobyt w szpitalu