Korzystam z leczenia NFZ

Vratislavia Medica realizuje część świadczeń w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jeżeli jesteś zainteresowany skorzystaniem z leczenia w ramach NFZ, w tej zakładce znajdziesz najważniejsze informacje dotyczące pobytu w szpitalu.

LECZENIE W RAMACH NFZ

Szpital Vratislavia Medica świadczy wybrane usługi medyczne w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

W ramach NFZ oferujemy:

 • Rehabilitację neurologiczną stacjonarną – Oddział Rehabilitacji Neurologicznej
 • Rehabilitację w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej
 • Rehabilitację w warunkach domowych (z dojazdem do pacjenta)
 • Poradnię rehabilitacyjną
 • Program fizjoterapii ambulatoryjnej dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu lekkim lub umiarkowanym (nie wymaga skierowania)

Świadczymy również ambulatoryjne usługi medyczne z zakresu:

 • Ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna poradni

Skierowanie na leczenie NFZ

Aby skorzystać ze świadczeń w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, musisz posiadać skierowanie wystawione przez lekarza, który ma zawartą umowę z NFZ:

 • skierowanie na leczenie rehabilitacyjne stacjonarne – kieruje lekarz specjalista
 • skierowanie do poradni specjalistycznej – kieruje lekarz POZ, lekarz specjalista
 • skierowanie na badania diagnostyczne – kieruje specjalista

Prawidłowo wystawione skierowanie posiada:

 • dane personalne (imię i nazwisko, PESEL, adres)
 • REGON jednostki kierującej
 • rozpoznanie wg klasyfikacji ICD10
 • czytelną pieczątkę jednostki kierującej wraz z numerem umowy z NFZ
 • kody resortowe jednostki kierującej pieczątkę lekarza kierującego
KWALIFIKACJA DO POBYTU NA ODDZIALE

Kwalifiakcja do leczenia na oddziale rehabilitacji neurologicznej

W celu skorzystania z pobytu na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej przekaż do Recepcji szpitala swoją dokumentację medyczną, która zawiera:

 • oryginał skierowania do szpitala na Oddział Rehabilitacji Neurologicznej
 • kserokopię dokumentacji medycznej:
  • karty informacyjne z przebytych hospitalizacji (do 4 lat wstecz)
  • opinie i konsultacje lekarskie
  • opisy badań diagnostycznych: RTG, rezonansu magnetycznego oraz tomografii komputerowej

Pamiętaj, aby do dokumentacji medycznej dołączyć swoje aktualne dane kontaktowe, takie jak numer telefonu oraz jeżeli posiadasz, to również adres e-mail.

Sekretarka Medyczna skontaktuje się z Tobą w celu ustalenia terminu pobytu na oddziale.

Kto może wystawić skierowanie?

Do pobytu na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, może Cię skierować lekarz specjalista z poradni:

 • rehabilitacyjnej
 • neurologicznej
 • neurochirurgicznej
 • chirurgii ogólnej
 • chirurgii ortopedycznej

Skierowanie takie uzyskasz również przebywając na oddziale:

 • neurologii
 • neurochirurgii
 • chirurgii ogólnej
 • ortopedii i traumatologii
 • chorób zakaźnych
 • anestezjiologii i intensywnej terapii

Pamiętaj, że prawidłowo wystawione skierowanie posiada:

 • dane personalne (imię i nazwisko, PESEL, adres)
 • REGON jednostki kierującej
 • rozpoznanie wg klasyfikacji ICD10
 • czytelną pieczątkę jednostki kierującej wraz z numerem umowy z NFZ
 • kody resortowe jednostki kierującej
 • pieczątkę lekarza kierującego
W DNIU PRZYJĘCIA DO SZPITALA
 • Na 1 dzień przed planowanym przyjęciem do szpitala Sekretarka Medyczna skontaktuje się z Tobą, żeby poinformować o godzinie przyjęcia do szpitala oraz przypomnieć jakie rzeczy, powinieneś zabrać ze sobą.
 • W dniu przyjęcia do szpitala, o ustalonej godzinie zgłoś się do Recepcji Szpitala. Stąd zostaniesz skierowany do Sekretarki Medycznej, która poprosi Cię o złożenie podpisu na dokumentach Zgody do Leczenia (odpowiednio do rodzaju leczenia szpitalnego) i zaopatrzy Cię w opaskę identyfikacyjną.
 • Po dokonaniu formalności zwiazanych z przyjęciem do szpitala Sekretarka medyczna odprowadzi Cię na oddział, gdzie zaopiekuje się Tobą personel medyczny.

Pamiętaj, że w dniu przyjęcia do szpitala pierwszym posiłkiem,który otrzymasz w ramach pobytu na oddziale,będzie kolacja. Na pierwszym piętrze szpitala Vratislavia Medica znajduje się ogólnodostępna Restauracja.

Do szpitala należy zabrać ze sobą:

 • dowód tożsamości
 • wyniki badań diagnostycznych, które zostały wykonane poza szpitalem VratislaviaMedica (RTG, USG, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny)
 • karty informacyjne z leczenia szpitalnego
 • karty informacyjne z konsultacji specjalistycznych, jeżeli chorujesz przewlekle
 • leki w oryginalnych opakowaniach, które zażywasz na stałe (zapas na cały okres hospitalizacji)
 • ubranie sportowe (dresy, koszulki, bluzy, obuwie sportowe)
 • przybory toaletowe, ręcznik, klapki, luźne piżamy
 • środki higieniczno-pielęgnacyjne (ręczniki papierowe, chusteczki nawilżane oraz antyseptyczne kremy nawilżające)

Szczegółową listę potrzebnych rzeczy otrzymasz od Sekretarki Medycznej.

POBYT W SZPITALU

Odwiedziny w szpitalu

Odwiedziny u Pacjentów przebywających na oddziale możliwe są w godzinach 14:00-20:00 przez siedem dni w tygodniu.

Ze względu na funkcję szpitala oraz z uwagi na komfort pozostałych Pacjentów przebywających na oddziale, prosimy o powstrzymanie się od głośnych rozmów oraz ograniczenie ilości osób odwiedzających jednorazowo Pacjenta.

W wyjątkowych sytuacjach Dyrektor szpitala może czasowo ograniczyć możliwość odwiedzin.

Udowodnione jest, że odwiedziny pozytywnie wpływają na rekonwalescencję Pacjentów!

Posługa duszpasterska

Na terenie szpitala znajduje się kaplica, w której w wyznaczonych terminach odprawiana jest Msza Święta.

Dostępne są również całodobowe wizyty duszpasterskie księdza kościoła rzymsko-katolickiego.

Jeżeli chciałbyś, aby odwiedził Cię ksiądz, poinformuj o tym pielęgniarkę lub Koordynatora Opieki Medycznej/Sekretarkę Medyczną.

Wypis ze szpitala

Dokładny termin wypisu ze szpitala ustalany jest indywidualnie z lekarzem prowadzącym.

Opuszczając szpital otrzymasz „Kartę informacyjną leczenia szpitalnego” zawierającą:

 • opisy wszystkich badań diagnostycznych
 • wyniki badań laboratoryjnych
 • pełne zalecenia lekarskie i pielęgniarskie
 • wyznaczony termin bezpłatnej konsultacji poszpitalnej

Dodatkowo do wypisu mogą być dołączone recepty, skierowanie na rehabilitację oraz ewentualne badania kontrolne.

Jeżeli chciałbyś otrzymać zwolnienie lekarskie, poinformuj o tym wcześniej Koordynatora Obsługi Opieki Medycznej/Sekretarkę Medyczną.

godziny posiłków

Podczas pobytu w szpitalu gwarantujemy pełne wyżywienie uwzględniające zalecenia lekarskie oraz indywidualne preferencje dietetyczne Pacjentów, uwzględniające aspekty religijne oraz kulturowe.

Usługi cateringowe dla Vratislavia Medica świadczy Haston City Hotel.

Godziny posiłków:

 • Śniadanie: 8:00 – 9:00
 • Obiad: 13:00 – 14:00
 • Kolacja: 17:00 – 18:00

Posiłki serwowane są w Restauracji, znajdującej się na 1 piętrze lub bezpośrednio w Twoim pokoju (w zależności od wskazań medycznych).

Restauracja dostępna jest również dla osób towarzyszących.

Na terenie szpitala Vratislavia Medica znajdują się także automaty cateringowe z napojami oraz przekąskami.

Obchód lekarski

Obchód lekarski odbywa się dwa razy dziennie, od godziny 7:30 – z udziałem lekarza prowadzącego, po godzinie 18:00 – z udziałem lekarza dyżurnego. Podczas wizyty lekarza, masz możliwość rozwiania wszelkich wątpliwości związanych z pobytem w szpitalu.

Jeżeli chciałbyś się skontaktować z lekarzem prowadzącym bądź dyżurnym, poinformuj o tym pielęgniarkę lub Koordynatora Opieki Medycznej.

ZAPLANUJ WIZYTĘ / TELEKONSULTACJĘ