Sam płacę za leczenie

Szpital Vratislavia Medica jest prywatną placówką medyczną realizującą znaczną część świadczeń medycznych odpłatnie, poza umową z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jeżeli nie chcesz lub nie możesz czekać na leczenie oraz chcesz w szybki, bezpieczny i komfortowy sposób skorzystać z usług medycznych, w tej zakładce znajdziesz najważniejsze informacje dotyczące pobytu w szpitalu.

KWALIFIKACJA DO ZABIEGU OPERACYJNEGO

W celu zasięgnięcia informacji na temat możliwości wykonania odpłatnego zabiegu lub umówienia konsultacji kwalifikacyjnej, skontaktuj się z naszym Koordynatorem Opieki Medycznej – tel. +48 885 881 493 lub rejestracja@vratislavia-medica.pl

Aby przejść zabieg operacyjny w szpitalu Vratislavia Medica, wymagana jest wcześniejsza konsultacja kwalifikacyjna z naszym lekarzem ortopedą lub chirurgiem (w zależności od rodzaju zabiegu).

Podczas konsultacji kwalifikacyjnej lekarz szczegółowo omówi zalecaną formę leczenia oraz poinformuje, jak należy przygotować się do zabiegu. Zleci również indywidualnie dobrane badania laboratoryjne oraz diagnostyczne.

Po konsultacji kwalifikacyjnej Koordynator Opieki Medycznej, skontaktuje się z Tobą, żeby ustalić termin przyjęcia do szpitala na zabieg operacyjny.

Koordynator odpowiada za zaplanowanie całego pobytu. Jego rolą jest przygotowanie oferty, a następnie umowy leczenia operacyjnego, ustalenie terminu pobrania badań laboratoryjnych oraz terminu konsultacji z anestezjologiem. Koordynator pomoże również w dopełnieniu wszystkich formalności związanych z hospitalizacją, takich jak przekazanie niezbędnych dokumentów medycznych, czy udzielenie niezbędnych zgód, wyjaśni wszystkie wątpliwości odpowiadając na zadane pytania.

Badania laboratoryjne należy wykonać przed konsultacją anestezjologiczną, która powinna odbyć się na około 7 dni przed wyznaczonym terminem przyjęcia do szpitala. W dniu konsultacji anestezjologicznej, po dokonaniu pozytywnej kwalifikacji do wybranego rodzaju znieczulenia Koordynator przedstawi do podpisu umowę na leczenie operacyjne i przyjmie płatność z tytułu leczenia w kwocie określonej w umowie.

Na 1 dzień przed przyjęciem do szpitala, Koordynator skontaktuje się z Tobą, żeby przypomnieć o sposobie przygotowania się do zabiegu oraz potwierdzi dokładną godzinę przyjęcia do szpitala.

KWALIFIKACJA DO POBYTU REHABILITACYJNEGO

Aby skorzystać z pobytu/turnusu rehabilitacyjnego, w pierwszej kolejności należy umówić się na konsultację kwalifikacyjną z naszym lekarzem rehabilitacji medycznej.

Na konsultację umówisz się dzwoniąc do Koordynatora Opieki Medycznej – tel. +48 518 279 320 lub rejestracja@vratislavia-medica.pl

Podczas konsultacji lekarz zaproponuje indywidualnie dobraną formę leczenia oraz poinformuje, jak należy przygotować się do pobytu.

Po konsultacji Koordynator Opieki Medycznej skontaktuje się z Tobą, aby ustalić termin przyjęcia do szpitala.

Koordynator odpowiedzialny jest za dopełnienie wszystkich formalności związanych z pobytem na oddziale, takich jak m.in. przygotowanie oferty, a następnie umowy na leczenie oraz przekazanie niezbędnych dokumentów medycznych wraz z oświadczeniami/zgodami.

Na około 1 dzień przed wyznaczonym terminem przyjęcia do szpitala Koordynator skontaktuje się z Tobą, aby przypomnieć, jakie rzeczy należy zabrać ze sobą do szpitala.

KWALIFIKACJA NA REHABILITACJĘ AMBULATORYJNĄ

W celu umówienia się na rehabilitację ambulatoryjną, skontaktuj się z nami pod numerem +48 71 387 66 00 lub zgłoś się do Recepcji Szpitala.

Pracownik recepcji zaproponuje dogodny termin konsultacji z lekarzem rehabilitacji medycznej i/lub specjalistą fizjoterapii, którzy ustalą indywidualny program powrotu do sprawności.

Jeżeli posiadasz już skierowanie na zabiegi rehabilitacyjne, nasz Konsultant zaplanuje ich realizację.

ZABIERZ ZE SOBĄ DO SZPITALA

Leczenie operacyjne

 • dowód tożsamości
 • wyniki badań diagnostycznych, które zostały wykonane poza szpitalem Vratislavia Medica (RTG, USG, tomografia
 • komputerowa, rezonans magnetyczny)
 • karty informacyjne z leczenia szpitalnego
 • karty informacyjne z konsultacji specjalistycznych, jeżeli chorujesz przewlekle
 • leki w oryginalnych opakowaniach, które zażywasz na stałe (zapas na cały okres hospitalizacji)
 • luźne, wygodne ubranie (dresy, koszulki, bluzy)
 • przybory toaletowe, ręcznik, klapki, dwa komplety luźnej piżamy
 • dane zakładu pracy (pełna nazwa oraz NIP), które będą potrzebne w przypadku zwolnienia lekarskiego

Pobyt rehabilitacyjny

 • dowód tożsamości
 • wyniki badań diagnostycznych, które zostały wykonane poza szpitalem Vratislavia Medica (RTG, USG, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny)
 • karty informacyjne z leczenia szpitalnego
 • karty informacyjne z konsultacji specjalistycznych, jeżeli chorujesz przewlekle
 • leki w oryginalnych opakowaniach, które zażywasz na stałe (zapas na cały okres hospitalizacji)
 • ubranie sportowe (dresy, koszulki, bluzy, obuwie sportowe)
 • przybory toaletowe, ręcznik, klapki, dwa komplety luźnej piżamy
 • dane zakładu pracy (pełna nazwa oraz NIP), które będą potrzebne w przypadku zwolnienia lekarskiego

Szczegółową listę potrzebnych rzeczy otrzymasz od Koordynatora Opieki Medycznej.

POBYT W SZPITALU

Odwiedziny w szpitalu

Odwiedziny u Pacjentów przebywających na oddziale możliwe są w godzinach 14:00-20:00 przez siedem dni w tygodniu.

Ze względu na funkcję szpitala oraz z uwagi na komfort pozostałych Pacjentów przebywających na oddziale, prosimy o powstrzymanie się od głośnych rozmów oraz ograniczenie ilości osób odwiedzających jednorazowo Pacjenta.

W wyjątkowych sytuacjach Dyrektor szpitala może czasowo ograniczyć możliwość odwiedzin.

Udowodnione jest, że odwiedziny pozytywnie wpływają na rekonwalescencję Pacjentów!

Posługa duszpasterska

Na terenie szpitala znajduje się kaplica, w której w wyznaczonych terminach odprawiana jest Msza Święta.

Dostępne są również całodobowe wizyty duszpasterskie księdza kościoła rzymsko-katolickiego.

Jeżeli chciałbyś, aby odwiedził Cię ksiądz, poinformuj o tym pielęgniarkę lub Koordynatora Opieki Medycznej lub Personel pielęgniarski.

Wypis ze szpitala

Dokładny termin wypisu ze szpitala ustalany jest indywidualnie z lekarzem prowadzącym.

Opuszczając szpital otrzymasz „Kartę informacyjną leczenia szpitalnego” zawierającą:

 • opisy wszystkich badań diagnostycznych
 • wyniki badań laboratoryjnych
 • pełne zalecenia lekarskie i pielęgniarskie
 • wyznaczony termin bezpłatnej konsultacji poszpitalnej

Dodatkowo do wypisu mogą być dołączone recepty, skierowanie na rehabilitację oraz ewentualne badania kontrolne.

Jeżeli chciałbyś otrzymać zwolnienie lekarskie, poinformuj o tym wcześniej Koordynatora Obsługi Opieki Medycznej/Sekretarkę Medyczną.

W dniu wypisu ze szpitala nastąpi ostateczne rozliczenie pobytu.

Godziny posiłków

Podczas pobytu w szpitalu gwarantujemy pełne wyżywienie uwzględniające zalecenia lekarskie oraz indywidualne preferencje dietetyczne Pacjentów, uwzględniające aspekty religijne oraz kulturowe.

Usługi cateringowe dla Szpitala Vratislavia Medica świadczy Haston City Hotel.

Godziny posiłków:

 • Śniadanie: 8:00 – 9:00

 • Obiad: 13:00 – 14:00

 • Kolacja: 17:00 – 18:00

Posiłki serwowane są w Restauracji, znajdującej się na 1 piętrze lub bezpośrednio w Twoim pokoju (w zależności od wskazań medycznych).

Restauracja dostępna jest również dla osób towarzyszących.Na terenie Szpitala Vratislavia Medica znajdują się także automaty cateringowe z napojami oraz przekąskami.

Obchód lekarski

Obchód lekarski odbywa się dwa razy dziennie, od godziny 7:30 – z udziałem lekarza prowadzącego, po godzinie 18:00 – z udziałem lekarza dyżurnego. Podczas wizyty lekarza, masz możliwość rozwiania wszelkich wątpliwości związanych z pobytem w szpitalu.

Jeżeli chciałbyś się skontaktować z lekarzem prowadzącym bądź dyżurnym, poinformuj o tym pielęgniarkę lub Koordynatora Opieki Medycznej.

ZAPLANUJ WIZYTĘ