Naszym priorytetem jest osiągnięcie i utrzymanie najwyższej jakości opieki medycznej w zakresie rehabilitacji oraz promocji zdrowia.

W tym celu wdrażamy Zestaw Standardów Akredytacyjnych opracowanych i na bieżąco aktualizowanych przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Wprowadzane standardy pozwalają na weryfikację poszczególnych obszarów funkcjonowania szpitala w celu utrzymania najwyższej jakości praktyk w procesach związanych z leczeniem i obsługą pacjenta.

Równolegle doskonalimy System Zarządzania Jakością, Bezpieczeństwem Środowiska oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg norm: PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015 oraz BS OHSAS 18001:2007. Wszyscy pracownicy naszej placówki realizują ustanowioną Politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania poprzez ciągłe podnoszenie kwalifikacji i kompetencji.

 

Polityka jakości