ZARZĄD

Prezes Zarządu – Anna Rogowska
Wiceprezes Zarządu – Gizella Matkowska

KADRA ZARZĄDZAJĄCA

Dyrektor ds. Operacyjnych  – Katarzyna Głowacka
Dyrektor ds. Lecznictwa – Jerzy Bartłomiej Górecki
Dyrektor ds. Fizjoterapii – Piotr Dominiak
Z-ca Dyrektora ds. Fizjoterapii Dziecięcej – Małgorzata Augustyn