Szpital Vratisavia Medica współpracuje z szeregiem renomowanych wrocławskich szkół wyższych w realizacji praktyk studenckich, pielęgniarskich, fizjoterapeutów, lekarzy oraz praktyk dla studiów podyplomowych.

Posiadamy akredytację do  prowadzenia  specjalizacji w  zakresie Fizjoterapii dla fizjoterapeutów oraz do prowadzenia podyplomowych szkoleń specjalizacyjnych dla lekarzy w zakresie rehabilitacji medycznej.


Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Praktyki z przedmiotu „Terapia pacjentów z afazją na oddziałach szpitalnych” dla kierunku podyplomowego:  Neurologopedia kliniczna z wczesną interwencją logopedyczną.


Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Zajęcia  dydaktyczne z  zakresu  terapii  zajęciowej  w neurologii na  kierunku  Terapia Zajęciowa oraz praktyki  studenckie  dla  kierunku  Fizjoterapia  z  zakresu fizykoterapii,  kinezyterapii i masażu.


Wyższa Szkoła Fizjoterapii we Wrocławiu

Praktyki  studenckie z zakresu fizykoterapii,  kinezyterapii i masażu.


Współpracujemy także z innymi wrocławskimi szpitalami w odbywaniu tzw. kierunkowych staży lekarskich.