Szpital Vratisavia Medica współpracuje z szeregiem renomowanych wrocławskich szkół wyższych w realizacji praktyk studenckich, pielęgniarskich, fizjoterapeutów, lekarzy oraz praktyk dla studiów podyplomowych.

Posiadamy akredytację do  prowadzenia  specjalizacji w  zakresie Fizjoterapii dla fizjoterapeutów oraz do prowadzenia podyplomowych szkoleń specjalizacyjnych dla lekarzy w zakresie rehabilitacji medycznej.


Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Praktyki z przedmiotu „Terapia pacjentów z afazją na oddziałach szpitalnych” dla kierunku podyplomowego:  Neurologopedia kliniczna z wczesną interwencją logopedyczną.


Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Zajęcia  dydaktyczne z  zakresu  terapii  zajęciowej  w neurologii na  kierunku  Terapia Zajęciowa oraz praktyki  studenckie  dla  kierunku  Fizjoterapia  z  zakresu fizykoterapii,  kinezyterapii i masażu.


Wyższa Szkoła Fizjoterapii we Wrocławiu

Praktyki  studenckie z zakresu fizykoterapii,  kinezyterapii i masażu.


Współpracujemy także z innymi wrocławskimi szpitalami w odbywaniu tzw. kierunkowych staży lekarskich.


Fundacja Votum 

Fundacja Votum od roku 2007 działa na terenie całego kraju pomagając osobom  z niepełnosprawnościami. Na co dzień, borykają się one z rożnymi barierami społecznymi, architektonicznymi i brakiem mobilności. Fundacja Votum pragnie poprzez doświadczenie i zgromadzoną wiedzę zespołu ekspertów pozbyć się tych przeszkód. Fundacja osiąga sukcesy na tym polu poprzez rehabilitację, dostęp do nowoczesnego sprzętu, rozwój osobisty i aktywność sportową. Specjaliści Votum charakteryzują się indywidualnym podejściem, doświadczeniem oraz dostrzeganiem ogromnego potencjały i osób z niepełnosprawnościami. Każdego dnia starają się wyrównywać szanse podopiecznych fundacji, poprzez udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej i merytorycznej. Przez lata swojej działalności Fundacja VOTUM dała się poznać jako organizacja wiarygodna, rzetelna i stabilna. Fundacja doskonale wie, jak należy postępować, aby pozbyć się stereotypowego myślenia społeczeństwa na temat środowiska osób z niepełnosprawnościami.

Od 12 lat posiadają status organizacji pożytku publicznego. Oznacza to, że są uprawnieni do pozyskiwania środków z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, a podopieczni fundacji mają możliwość pozyskiwać wpłaty celowe nie tylko poprzez przelewy bankowe, ale również poprzez odpisy podatkowe.

Fundacja Votum otacza opieką osoby, które uległy różnego rodzaju urazom na skutek nie tylko wypadków drogowych czy też w pracy, ale również przy pracy rolniczej oraz w wyniku nieszczęśliwych zdarzeń takich jak: skok na płytką wodę, upadek  z wysokości, upadek ze schodów.

Jednocześnie dla osób najciężej poszkodowanych w wypadkach Fundacja oferuje dedykowany Program Pierwsze Kroki mający na celu otoczenie podopiecznych kompleksową opieką i aktywizacją oraz pomocą w powrocie do życia w środowisku społeczno-zawodowym. Eksperci z Fundacji są świadomi, iż nagła utrata zdrowia na skutek wypadku to początek wielu problemów z jakimi borykają się podopieczni i ich rodziny. Dla tych osób przygotowują indywidualny plan działań ukierunkowany na zaspokojenie potrzeb w zakresie rehabilitacji we współpracy z najlepszymi klinikami rehabilitacyjnymi, likwidacji barier architektonicznych, przystosowania pojazdu do potrzeb osoby niepełnosprawnej, zapewnienia środków ortopedycznych czy zaopatrzenia protetycznego najwyższej jakości.