ul. Lekarska 1, Wrocław

Adres Szpitala

(71) 387 66 00

Rejestracja

Pon. - Pt.: 7:00 - 20:00

Godziny otwarcia

Compliance

System Zarządzania Zgodnością zapewnia prawidłowe funkcjonowanie compliance’owej organizacji poprzez m.in. zapewnienie zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, standardami i wytycznymi w biznesie oraz regulacjami wewnętrznymi.

Budowa świadomości i edukacja w zakresie działań zapewniających zgodność z przepisami prawa na poziomie międzynarodowym, lokalnym i wewnętrznym wpisuje się w naszą codzienną działalność.

Rola i funkcje Compliance

Tam gdzie jest zgodność, rozwój nigdy się nie kończy!
Kształtujemy ład i kulturę korporacyjną, tworząc na bieżąco nowe i coraz bardziej innowacyjne rozwiązania. Analiza procesów pod względem optymalizacji, określania ryzyka i skutków ich materializacji jest nieodłącznym elementem naszej codziennej pracy. Działania Compliance budują kulturę zgodności, pozytywny wizerunek naszej organizacji, a także wpływają na zaufanie ze strony Kontrahentów i Klientów. W prowadzeniu działalności dbamy o przestrzeganie zgodności, transparentność działań i minimalizację ryzyk.

Zarządzanie zgodnością

Ciąg działań w organizacji mających na celu zapewnienie zgodności (procesy bieżące i działania przyszłe).

"Hard law"

Zgodność z przepisami prawa powszechnie obowiązującego (prawo krajowe i UE).

"Soft law"

Zgodność z obowiązującymi regulacjami, standardami i zasadami wewnętrznymi.

Ochrona

Zapewnienie szeroko rozumianej ochrony w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.

Wsparcie

Działania zapewniające wsparcie Pracowników w codziennym postępowaniu.

Szkolenia Compliance

Organizacja szkoleń jako stały i nieodzowny element budowania kultury Compliance w organizacji.

Kontrola

Celem działań kontrolnych jest monitorowanie prawidłowości realizowanych procesów.

Zarządzanie ryzykiem

Analizowanie poziomu ryzyk oraz wskazywanie dla nich mitygantów (katalog ryzyk).

Audyt

Audyty prowadzone są w celu weryfikacji funkcjonowania przedsiębiorstwa, możliwości optymalizacji i jego rozwoju.

System zarządzania zgodnością

“Potrzeba 20 lat, by zbudować swoją reputację, i zaledwie 5 minut, by ją zniszczyć.
Jeśli będziesz o tym pamiętał, zaczniesz inaczej podejmować decyzje.”

Warren Buffet

System Zarządzania Zgodnością (z ang. CMS – Compliance Management System) stanowi zbiór czynności i działań, które wpływają na funkcjonowanie organizacji w sposób zgodny z wymogami, pozwalając przy tym ograniczać ryzyka i wyznaczać ramy działań przygotowawczych dla prowadzenia przedsiębiorstwa z zachowaniem pełnej zgodności. Budowanie i rozwój compliance’owej organizacji stanowi jedną z cech charakterystycznych dla współczesnego modelu zarządzania.

Compliance to zapewnienie zgodności w zakresie: 

Regulacji wewnętrznych

Przepisów prawa obowiązującego

Etyki i standardów

Polityka Ładu Korporacyjnego

W celu zachowania transparentności i umocnienia zaufania naszych Interesariuszy ustanowiliśmy zasady Ładu Korporacyjnego, stanowiące swego rodzaju narzędzie do efektywnego i przedsiębiorczego zarządzania, w tym określania zasad stosowanych w relacjach zewnętrznych i wewnętrznych. W trosce o dobro i bezpieczeństwo Zarządu, Akcjonariuszy, Klientów i Interesariuszy stosujemy mechanizmy oraz realizujemy procesy zgodne z Polityką Ładu Korporacyjnego. Takie czynności mają bezpośredni wpływ na odpowiedzialność i wzajemny szacunek oraz pomagają zapobiegać naruszeniom powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Dobre praktyki biznesowe

Kodeks Dobrych Praktyk Biznesowych stanowi zbiór zasad postępowania stosowanych w relacjach biznesowych z Partnerami, Kontrahentami, Dostawcami – Interesariuszami oraz wskazuje jednocześnie najważniejsze wartości naszej organizacji, z którymi identyfikujemy się prowadząc codzienną działalność.

“Mistrzowie grają dotąd, aż grają dobrze”

Billie Jean King

Szacunek i transparentność

Otwarta polityka

Ochrona praw człowieka

Najwyższa jakość

Zasady uczciwej konkurencji

Etyka w biznesie

Kodeks Etyki określa standardy etycznych zachowań zgodnie z przyjętymi normami i obowiązującym prawem. Staramy się, aby wartości, którymi się kierujemy były najwyższej wagi w odniesieniu do całej społeczności, którą tworzymy jako Pracownicy naszej organizacji.

Różnorodność stanowi dla nas wartość dodatnią, dlatego jako istotna cecha występuje na wielu płaszczyznach, co sprzyja kreatywności i innowacyjności oraz pomaga tworzyć kulturę organizacyjną opartą na funkcji integracyjnej.

Wszyscy Pracownicy naszej organizacji są traktowani z szacunkiem i uprzejmością, przy równoczesnym poszanowaniu praw innych Pracowników, bez względu na zajmowane stanowisko w strukturze organizacyjnej.

Wspólnie dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo Pracowników naszej organizacji.

Antykorupcja

Jeśli jedna osoba nie gra FAIR – wszyscy przegrywamy! 

Określenie zasad z zakresu antykorupcji ma duże znaczenie dla poprawnego działania Systemu Zarządzania Zgodnością w organizacji. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa zgodnie z przyjętymi wartościami etycznymi stanowi odzwierciedlenie nie tylko stosowanych praktyk antykorupcyjnych i budowania świadomości zagrożeń korupcyjnych, ale także wpływa na procesy biznesowe przedsiębiorstwa, umacniając jednocześnie wizerunek i pozytywny odbiór przez partnerów biznesowych. Przyjęcie i stosowanie Polityki Antykorupcyjnej jest gwarancją funkcjonowania transparentnego modelu prowadzenia działalności, w tym i budowania świadomości wewnątrz organizacji jak i wśród Kontrahentów.

Łapownictwo menadżerskie

Sprzedajność

Niedozwolone praktyki wśród relacji pracowniczych

Uchylanie się przed przepisami prawa

Przekupstwo

Wykorzystywanie środków firmy do celów prywatnych

Skontaktuj się z nami

PPF HASCO-LEK S.A. – Compliance

ul. Żmigrodzka 242E
51-131 Wrocław
tel.: (+48) 71 352 95 22
e-mail: co********@ha*******.pl