Ruch jako lek nie ma substancji ani opakowania. Substancją tego leku jest pomysł zrodzony z nauki i doświadczenia. Przekazanie go wraz z osobowością i sercem czyni go niezastąpionym…

prof. Wiktor Dega – pionier polskiego modelu rehabilitacji.

W kwietniu 1945 roku, tuż po zakończeniu II wojny światowej pierwsi polscy lekarze i naukowcy – jako kierownicy zakładów teoretycznych i klinik Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu i Politechniki Wrocławskiej, rozpoczęli tworzenie wrocławskiego medycznego środowiska akademickiego. W miarę rozwoju szkół wyższych pojawiła się konieczność zapewnienia opieki medycznej pracownikom uczelni oraz studentom. W tym celu utworzono Akademicką Służbę Zdrowia, której pierwszym kierownikiem w 1946 roku został prof. dr hab. Zdzisław Skibiński.

System Akademickiej Służby Zdrowia dla Szkół Wyższych we Wrocławiu po prawie pół wieku funkcjonowania składał się z poniższych placówek medycznych:

 • Zakład Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych, szpital i półsanatorium dla studentów im. Prof. E. Szczeklika, ul. Chopina 5-7.
 • Ambulatorium Pracownicze Uniwersytetu Wrocławskiego ul. Szewska 19/21.
 • Ambulatorium, ul. Wittiga 8.
 • Centrum Rehabilitacyjne dla Studentów, ul. Mianowskiego 2.
 • Poradnia przeciwalkoholowa, pl. Świętego Macieja 21.
 • Przychodnia Obwodowa dla Studentów, ul. Rosenbergów 34 (obecnie Parkowa).
 • Przychodnia Rehabilitacyjna dla Studentów w DS. Dwudziestolatka, ul. Piastowska 1.
 • Szpital im. Czerwiakowskiego, ul. Św. Józefa 2.
 • Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Sienkiewicza 58-60.
 • Zakład Opieki Zdrowotnej z oddziałem szpitalnym, Plac Katedralny.
 • Po likwidacji systemu w latach 90 ub. wieku znaczna cześć placówek została zamknięta a nieruchomości sprzedane. Na szczęście szpital przy ul. Chopina 5-7.
 • zachował swój dawny charakter i kontynuował działalność pod nazwą Wrocławskie Centrum Rehabilitacji i Medycyny Sportowej (WCRiMS).

Obecnie nasz ośrodek jest częścią Grupy HASCO i już jako Vratislavia Medica, Szpital im. Św. Jana Pawła II we Wrocławiu działa w nowoczesnym, wybudowanym w 2017 roku budynku przy ul. Lekarskiej 1.