Zarząd Vratislavia Medica

Anna Rogowska


Prezes Zarządu
 

Edyta Karasek


Wiceprezes Zarządu
 

Kadra zarządzająca

Katarzyna Głowacka


Dyrektor ds. Operacyjnych

Jerzy Bartłomiej Górecki


Dyrektor ds. Lecznictwa