S zpital Vratislavia Medica to przede wszystkim ludzie pełni pasji, determinacji oraz zaangażowania. Całościowo podchodzimy do procesu leczenia, tworząc interdyscyplinarny zespół łączący wysokiej klasy specjalistów różnych dziedzin medycyny. Lekarze opierając się na zdobytym doświadczeniu w pracy klinicznej oraz ze sportowcami, w bardzo krótkim czasie są w stanie postawić trafną diagnozę oraz zaproponować indywidualnie dobraną ścieżkę powrotu do zdrowia.
PIERWSZA WIZYTA

Na konsultację kwalifikacyjną do zabiegu operacyjnego umówisz się w Recepcji Szpitala, telefonicznie pod numerem 71 387 66 00 oraz za pomocą formularza e-rejestracji.

W dniu konsultacji, na 10 minut przed wyznaczoną godziną, zgłoś się do Rejestracji Szpitala w celu potwierdzenia wizyty. Pracownik recepcji po dokonaniu formalności, skieruje Cię do gabinetu w którym konsultuje specjalista.

ZABIERZ ZE SOBĄ
  • dowód osobisty
  • dokumentację medyczną zawierającą m.in. wyniki badań RTG, USG, TK, NMR, karty informacyjne z leczenia szpitalnego
  • listę leków, które przyjmujesz na stałe

Naszym celem jest dokładna ocena Twojego stanu zdrowia oraz zaplanowanie indywidualnych metod leczenia. W wyjątkowych sytuacjach może się to wiązać z wydłużeniem planowanego czasu wizyty. Prosimy o wyrozumiałość, jeżeli lekarz będzie do Twojej dyspozycji nieco później.


DANE REJESTROWE:
Vratislavia Medica Sp. z o .o.
ul. Lekarska 1, 51-131 Wrocław
KRS: 0000373981 NIP: 898-21-83-459
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość Kapitału Zakładowego 37 470 000,00 zł w całości wpłacony
Rachunek bankowy w Santander Bank Polska S.A. o numerze:
67 1090 1522 0000 0001 2352 7868