ul. Lekarska 1, Wrocław

Adres Szpitala

(71) 387 66 00

Rejestracja

Pon. - Pt.: 7:00 - 20:00

Godziny otwarcia

Staw biodrowy jest jednym z największych stawów naszego organizmu, jest również najbardziej ruchomym stawem kończyny dolnej. Pełni dwie bardzo ważne funkcje jednocześnie utrzymuje ciało w pozycji pionowej oraz odpowiada za jego lokomocję. Zaburzenia prawidłowej pracy stawu mogą prowadzić do ograniczenia jego ruchomości, dolegliwości bólowych utrudniających prawidłowe funkcjonowanie oraz do zmian zwyrodnieniowych, na które jest bardzo podatny.

Po leczeniu operacyjnym Pacjenci mają możliwość skorzystania z pełnej oferty zabiegów rehabilitacyjnych i fizjoterapeutycznych, ustalanych indywidualnie przez lekarzy rehabilitacji medycznej lub specjalistów fizjoterapii.

Najczęstsze schorzenia

W naszej ofercie

Nasi specjaliści

Schorzenia i wykonywane zabiegi

Zabieg przeprowadzany techniką artroskopową jest to mało inwazyjny sposób oceny i leczenia patologii stawu biodrowego, szczególnie u młodych, aktywnych osób. Stanowi ważną alternatywę dla zabiegów wykonywanych w sposób tradycyjny z dużym cięciem skórnym.

Podstawą do kwalifikacji pacjenta do zabiegu są:

 • badania diagnostyczne (tj. RTG pomiarowe kończyn dolnych, RTG odcinka lędźwiowego na stojąco oraz rezonans magnetyczny stawów biodrowych)
 • szczegółowo zebrany wywiad
 • badanie fizykalne na postawie których lekarz może postawić diagnozę oraz zaplanować dalszego leczenie.

Większość pacjentów wymagających procedury artroskopowej biodra to ludzie młodzi, aktywni, z dolegliwościami bólowymi biodra. Pochodzenia dolegliwości może być urazowa np. upadek z wysokości, uraz sportowy (m.in. na nartach), jednak pacjenci często nie wiążą momentu wystąpienia dolegliwości bólowych z określonym urazem.

Do leczenia pacjentów podchodzimy holistycznie, mając na uwadze, że patologia jednego stawu jest elementem składowym zaburzeń biomechanicznych całego organizmu, dlatego zajmujemy się wszystkimi problemami ortopedycznymi.

Artroskopię stawu biodrowego wykonujemy w przypadkach:

 • ciał wolnych w stawie biodrowym
 • uszkodzeniach obrąbka stawowego
 • konfliktach udowo-panewkowych tzw. zespołach impigmetnu typu CAM lub PINCER, w których dochodzi do wytworzenia wyrośli kostnych na panewce i szyjce kości udowej
 • uszkodzeń chrząstki stawowej panewki stawu biodrowego i głowy kości udowej
 • zespołu biodra trzaskającego, zarówno zewnątrzstawowego, jak również, gdy problem jest zlokalizowany w stawie biodrowym
 • uszkodzeniach więzadła obłego

Jak wygląda zabieg artroskopowy biodra:

Artroskopia stawu biodrowego jest zabiegiem małoinwazyjnym i polega na wykonaniu 3-4 niewielkich cięć przez które wprowadzone są narzędzia operacyjne oraz kamera z której obraz wyświetlany jest na monitorze 4k, dzięki któremu patologia występująca w stawie jest doskonale widoczna i umożliwia bardziej precyzyjne przeprowadzenie zabiegu. W trakcie zabiegu ortopeda naprawia uszkodzenia, usuwa zbędne tkanki i przepłukuje staw.
Rehabilitacja pooperacyjna
Ważnym elementem leczenia operacyjnego jest rehabilitacja pooperacyjna, która może trwać kilka tygodni. Bezpośrednio po zabiegu pacjent porusza się przy wsparciu kul, w celu odciążenia operowanego stawu. Powrót do aktywności fizycznej możliwy jest po zakończeniu rehabilitacji.

W szpitalu Vratislavia Medica zabieg przeprowadzany jest przez lek. Jarosława Jakiela specjalistę ortopedii i traumatologii narządu ruchu. 

Czym jest endoprotezoplastyka stawu

Endoproteza stawu biodrowego lub stawu kolanowego jest implantem (wszczepem) mającym zastąpić nieodwracalnie zniszczone powierzchnie stawowe, pozwalającym na bezbolesny ruch. Zbudowana jest z elementów metalowych (stalowych lub tytanowych) i jednego polietylenowego umożliwiających wzajemny ruch. Części metalowe mocowane są w kości za pomocą specjalnego cementu lub w przypadku endoprotezy bezcementowej dochodzi do „zrostu” protezy z kością. Części protezy nie są wzajemnie ze sobą połączone „zawiasem”, ponieważ ich kontakt i ruch tak jak w zdrowym stawie zapewnia pozostawiony aparat torebkowo- więzadłowy oraz sprawne mięśnie.

Wskazania do zabiegu endoprotezoplastyki stawu biodorwego lub kolanowego

Głównym wskazaniem do zabiegu endoprotezoplastyki stawu biodrowego są zaawansowane zmiany zwyrodnieniowe o różnej etiologii (przyczynie) z dużymi dolegliwościami bólowymi, ograniczeniem ruchomości, przykurczami nie poddające się leczeniu zachowawczemu. Decyzja o zabiegu musi być podjęta z pełną świadomością ponieważ jest to zabieg nieodwracalny.

Jak wygląda zabieg endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub kolanowego

Zabieg endoprotezoplastyki stawu biodrowego przeprowadza się w narkozie lub znieczuleniu zewnątrzoponowym i trwa od 1 do 2 godzin. W trakcie operacji ortopeda zastępuje uszkodzone części stawu, specjalnymi implantami, które przejmują funkcje uszkodzonych struktur. Ze względu na utratę krwi w trakcie zabiegu oraz w okresie okołooperacyjnym, anestezjolog może zdecydować o konieczności przetoczenia krwi. W szpitalu Vratislavia Medica stosujemy implanty od czołowych producentów.

Zalecenia po zabiegu

 • Po zabiegu wszczepienia endoprotezy stawu biodrowego lub kolanowego zalecane jest kontynuowanie rehabilitacji w ramach pobytu na oddziale rehabilitacyjnym lub korzystanie z rehabilitacji ambulatoryjnej.
 • Po wypisie do domu, przez ok. 4 tygodnie, należy kontynuować stosowanie profilaktyki przeciwzakrzepowej zgodnie z zaleceniami lekarza.
 • Wizyta pooperacyjna oraz zdjęcie szwów odbywa się ok. 14-21 dni po operacji. Pierwsza konsultacja pooperacyjna oraz zdjęcie szwów we Vratislavia Medica są bezpłatne.
 • Zwolnienie lekarskie – jeżeli potrzebujesz otrzymać zwolnienie lekarskie, koniecznie zgłoś taką potrzebę w Sekretariacie Medycznym.
 • Płatność za leczenie – płatność za zabieg pobierana jest w dniu przyjęcia do szpitala zgodnie z ofertą którą od nas otrzymałeś. W ostatnim dniu pobytu otrzymasz od nas fakturę wraz z rozliczeniem pobytu.
 • Po zabiegu nie można prowadzić samochodu.

 

Zabieg endoprotezoplastyki stawu biodrowego z dostępu przedniego  (DAA direct anterior approach) polega na zastąpieniu zniszczonego przez nieodwracalne zmiany chorobowe stawu sztucznym implantem, który przejmuje jego funkcje. Zabieg przeprowadzany z dostępu przedniego umożliwia pacjentom szybszy powrót do sprawności oraz zdecydowanie skraca okres rekonwalescencji. Dostęp przedni umożliwia chirurgowi, dostanie się do stawu bez konieczności rozcinania mięśni, przecinana jest wyłącznie skóra i powięź, natomiast mięśnie są rozchylane i po założeniu protezy wracają na zwoje miejsce. Dzięki takiej technice operacyjnej pacjent może stawiać pierwsze kroki po zabiegu tego samego dnia.

Jakie są wskazania do zabiegu endoprotezoplastyki stawu biodrowego?

Najczęstszymi wskazaniami do przeprowadzenia zabiegu endoprotezoplastyki stawu biodrowego są duże zmiany zwyrodnieniowe stawu, które wiążą się z intensywnymi dolegliwościami bólowymi oraz problemem z chodzeniem. Takie ograniczenia narządu ruchu wiążą się dla pacjentów ze znacznym obniżeniem jakości życia. Najczęściej problem ten dotyczy osób starszych, jednak zdarza się, że schorzenie to może dotyczyć również osób młodszych, nawet 20-40 latków, jako następstwo innych chorób. Podczas kwalifikacji bardzo ważne jest, aby dobrać odpowiednią protezę oraz technikę operacyjną, aby sprostać oczekiwaniom pacjentów związanych z ich aktywnością fizyczną.

Jakie są korzyści dla pacjenta z przeprowadzenia zabiegu endoprotezoplastyki z dostępu przedniego?

 • oszczędzanie mięśni, które są rozchylane, a nie przecinane, tak jak podczas standardowego zabiegu z innych dostępów
 • pionizacja może odbyć się nawet na kilka godzin po operacji
 • szybszy powrót do sprawności
 • mniejszy odsetek zabiegów rewizyjnych

Jak wygląda zabieg endoprotezoplastyki stawu biodrowego z dostępu przedniego?

Zabieg przeprowadzany jest w znieczuleniu ogólnym (narkozie) lub zewnątrzoponowym i trwa około 1,5 godziny. Po przecięciu skóry oraz powięzi odsłaniane są mięśnie, następnie z pomocą specjalistycznych instrumentów operacyjnych, operator przystępuję do usunięcia zmienionych chorobowo elementów stawu i zastępuje je sztucznym implantem, który przejmuje ich funkcje. W trakcie zabiegu dokonywane są kontrolne śródoperacyjne zdjęcia rentgenowskie, aby operator miał pewność, że implanty zostały prawidłowo osadzone w stawie. Następnie przytrzymywane mięśnie są puszczane, operator zakłada szwy. Po zabiegu może istnieć konieczność przetoczenia krwi.

Zalecenia po zabiegu:

 • Po zabiegu wszczepienia endoprotezy stawu biodrowego konieczne jest kontynuowanie rehabilitacji w ramach pobytu na oddziale rehabilitacyjnym lub ambulatoryjnie.
 • Po zabiegu należy stosować profilaktykę przeciwzakrzepową przez około 4 tygodnie, zgodnie z zaleceniami lekarza znajdującymi się na karcie informacyjnej z leczenia szpitalnego.
 • Usunięcie szwów odbywa się najczęściej 10-14 dni po zabiegu, zgodnie z indywidualnymi zaleceniami ortopedy.
 • Po zabiegu nie nalży prowadzić samochodu.

W szpitalu Vratislavia Medica zabieg endoprotezoplastyki stawu biodrowego z dostępu przedniego wykonywany jest przez ortopedę lek. Jarosława Jakiela.

Cennik

Ostateczny koszt zabiegu ustalany jest po konsultacji kwalifikacyjnej.
Cena zabiegu zawiera koszt konsultacji z anestezjologiem i badań laboratoryjnych.

Odtwórz wideo

#dobrehistorie

Poznaj historie pacjentów Vratislavia Medcia.
Zapraszamy do serii filmów przedstawiających pacjentów, którym pomogliśmy.

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z naszym koordynatorem: