Wyjątkowe i holistyczne podejście do osób starszych

W poradni geriatrycznej Vratislavia Medica oferujemy wyjątkowe i holistyczne podejście do osób starszych, które bardzo często są dotknięte wielochorobowością.

Specjalista geriatrii zajmuje się szczegółową oceną sprawności funkcjonalnej pacjenta, czyli jak pacjent radzi sobie z czynnościami dnia codziennego, tj. sposób poruszanie się i ryzyko upadku osoby starszej, sprawność poznawcza (ocena w kierunku rozwoju otępienia), nastrój pod kątem depresji, stan odżywienia oraz całościowo zdrowie fizyczne z analizą schorzeń, na które dotychczas pacjent jest leczony oraz chorób wynikających ze starości. Geriatra weryfikuje i analizuje wszystkie przyjmowane leki oraz eliminuje leki zbędne, ocenia również sytuację socjalną pacjenta, czy pacjent ma wsparcie wśród osób, które mogą się nim zaopiekować.

Jeżeli pragniemy być sprawni i niezależni w starości, powinniśmy zadbać o to wcześniej. Wiele schorzeń wpływa na przyspieszenie procesu starzenia się organizmu oraz utratę jego sprawności. Odpowiednio wcześnie zdiagnozowane problemy zdrowotne i wdrożone leczenie pozwalają przywrócić sprawność w życiu codziennym.

Kto w szczególności powinien zgłosić się do geriatry:


 • osoby powyżej 60 r.ż., u których rodzina lub opiekunowie zauważyli zmiany w zachowaniu, zaburzenia pamięci, pogorszenie sprawności,
 • każda osoba powyżej 60 r.ż., która przyjmuje co najmniej 4 leki z powodu chorób przewlekłych
 • osoby powyżej 75 r.ż., które do tej pory nie badały się regularnie, lub badały się sporadycznie i nie przyjmują leków oraz suplementów
 • pacjenci, którzy nie byli jeszcze kompleksowo badani, rodzina lub opiekunowie nie mają czasu na asystowanie pacjentom w kilkukrotnych wizytach lekarskich, a pacjent nie jest w pełni samodzielny w poruszaniu się
 • rodzina lub opiekunowie chcą zapobiec pogorszeniu się stanu zdrowia pacjenta wymagającego stałej opieki - chęć utrzymania jak największej samodzielności pacjenta

Pamiętaj, właściwie postawiona diagnoza oraz odpowiednio ukierunkowane leczenie pozwalają na zachowanie sprawności starszej osoby mimo występowania wielu chorób.

Jak powinieneś przygotować się do konsultacji geriatrycznej


Na konsultację należy zabrać ze sobą:

 • spisane wszystkie leki, suplementy oraz ich dawkowanie
 • całą dokumentację medyczną: wypisy ze szpitali, karty konsultacyjne wraz z zaleceniami specjalistów
 • aparat słuchowy, jeżeli pacjent używa
 • okulary

Zalecane jest, aby pacjent zgłosił się na konsultację wraz z opiekunem.

W naszej ofercie


 • całościowa ocena geriatryczna:
  • ocena sprawności funkcjonalnej,
  • ocena stanu psychicznego i umysłowego
  • ocena odżywienia organizmu
  • pomiary antropometryczne osoby starszej
  • EKG
 • konsultacja geriatryczna:
  • pogłębiony wywiad lekarski ze szczególnym uwzględnieniem problemów wieku starszego
  • analiza stosowanych leków, właściwy dobór leków
  • poszerzone badanie fizykalne
  • zlecanie i analiza badań diagnostycznych niezbędnych w starszym wieku
  • zalecenia indywidualnie dobrane dla każdego pacjenta
  • leczenie wszystkich chorób w wieku starszym, ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń pamięci, zaburzeń neurologicznych, psychicznych, zaburzeń nastroju, sprawności ruchowej, zaburzeń odżywiania, analiza stosowanych leków.
 • badania pamięci i funkcji poznawczych z opinią neuropsychologiczną (diagnostyka otępień)
 • trening funkcji poznawczych
 • badania laboratoryjne
 • badania USG, RTG
 • fizjoterapia dla seniorów: poprawa równowagi, siły mięśniowej, gibkości, sprawności ruchowej
 • konsultacje lekarzy specjalistów (kardiolog, angiolog, ortopeda)

Centrum diagnostyki i leczenia zaburzeń
pamięci oraz otępień

Badania pamięci

Badania diagnostyczne skierowane są do osób powyżej 60 roku życia, u których zaobserwowano:

 • pogorszenie pamięci świeżej
 • pogorszenie orientacji
 • pogorszenie funkcjonowania w życiu codziennym

W szpitalu Vratislavia Medica oferujemy:


 • badania pamięci i funkcji poznawczych z opinią neuropsychologiczną
 • indywidualny trening funkcji poznawczych

Wraz z upływem lat mózg człowieka ulega naturalnemu procesowi starzenia się, jeżeli dołączą do niego choroby powodujące zmiany degeneracyjne układu nerwowego, mamy do czynienia z poważnymi zmianami patologicznymi prowadzącymi do różnego rodzaju zespołów otępiennych, z których najbardziej znana jest choroba Alzheimera. Uszkodzenie układu nerwowego postępuje stopniowo przez wiele lat, pierwsze objawy pojawiają się już po 65 r.ż., jednak bardzo często są przeoczone, ponieważ zostają przypisane do wieku.

Pierwsze badania oceniające pamięć oraz inne funkcje poznawcze powinny zostać przeprowadzone po 60 r.ż., dzięki temu już na wczesnym etapie można uchwycić zaburzenia i wdrożyć odpowiedni proces leczenia.

Cennik

Usługa Cena
Konsultacja geriatryczna (pierwsza wizyta) 350 zł
Konsultacja geriatryczna (kolejna wizyta) 250 zł
Telekonsultacja geriatryczna (pierwsza) 400 zł
Telekonsultacja geriatryczna (kolejna) 300 zł
Telekonsultacja celem wystawienia recepty * 60 zł

* (dotyczy pacjentów, którzy już byli konsultowani we Vratislavia Medica)

Nasi specjaliści

dr n. med. Edyta Karasek

Internista, geriatra


lek. Monika Czurczak

Geriatra, internista


Zaplanuj wizytę

Informujemy, że Państwa zgłoszenie wysłane poprzez formularz kontaktowy, nie jest równoznaczne z rezerwacją wizyty.
Po przesłaniu zgłoszenia przedstawiciel Vratislavia Medica Sp. z o.o. skontaktuje się z Państwem celem potwierdzenia terminu i godziny wizyty.