PORADNIA NEUROLOGOPEDYCZNA

Poradnia neurologopedyczna specjalizuje się w terapii zaburzeń mowy u pacjentów z dysfunkcjami układu nerwowego. Neurologopeda jest specjalistą, który pracuje z pacjentami z uszkodzeniami i dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego oraz osobami z zaburzeniami mowy o podłoży neurologicznym.

Na konsultację neurologopedyczną powinny zgłosić się osoby, które:

 • mają zaburzenia mowy po udarze mózgu lub wypadku,
 • mają zaburzenia mowy i języka w wyniku uszkodzenia układu nerwowego w postaci np. afazji lub dyzartrii,
 • mające opóźniony rozwój mowy
 • jest obciążony chorobami neurodegeneracyjnymi

Prowadzimy również terapię neurologopedyczną przeznaczoną dla osób, które wskutek różnych czynników (wypadków, urazów, chorób) utraciły lub mają trudność z opanowaniem prawidłowej zdolności mowy (zaburzenia komunikacji o typie afazji, jąkanie, inne zaburzenia mowy związane z uszkodzeniem układu nerwowego). Terapia jest zawsze dostosowywana do indywidualnych potrzeb, możliwości oraz oczekiwań pacjenta.

Terapia neurologopedyczna ma na celu aktywizację naturalnych procesów rozwojowych człowieka

Terapia neurologiczna obejmuje:

 • stymulację nadawania i odbioru mowy w zakresie dostosowanym do potrzeb pacjentów,
 • stymulację mowy zautomatyzowanej, procesu powtarzania, dialogu oraz mowy opowieściowej,
 • pobudzanie procesów poznawczych percepcji słuchowej, wzrokowej, czuciowej, myślenia, orientacji przestrzennej,
 • reedukację umiejętności pisania i czytania

W poradni neurologopedycznej przyjmujemy pacjentów dorosłych.

Cennik

Usługa Cena
Konsultacja neurologopedyczna 150 zł
Terapia neurologopedyczna 150 zł

Nasi specjaliści

dr Paulina Morga

neurologopeda
psycholog
psychoterapeuta


Zaplanuj wizytę

Informujemy, że Państwa zgłoszenie wysłane poprzez formularz kontaktowy, nie jest równoznaczne z rezerwacją wizyty.
Po przesłaniu zgłoszenia przedstawiciel Vratislavia Medica Sp. z o.o. skontaktuje się z Państwem celem potwierdzenia terminu i godziny wizyty.


  DANE REJESTROWE:
  Vratislavia Medica Sp. z o .o.
  ul. Lekarska 1, 51-131 Wrocław
  KRS: 0000373981 NIP: 898-21-83-459
  Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  Wysokość Kapitału Zakładowego 34 470 000,00 zł w całości wpłacony
  Rachunek bankowy w Santander Bank Polska S.A. o numerze:
  67 1090 1522 0000 0001 2352 7868