ul. Lekarska 1, Wrocław

Adres Szpitala

(71) 387 66 00

Rejestracja

Pon. - Pt.: 7:00 - 20:00

Godziny otwarcia

Doposażenie podmiotów leczniczych w urządzenia robotyczne do rehabilitacji

Szpital Vratislavia Medica otrzymał dotacje ze środków subfunduszu terapeutyczno-innowacyjnego z Funduszu Medycznego na realizacje zadania polegającego na wsparciu rozwoju innowacyjnych rozwiązań służących do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie doposażenia podmiotów leczniczych w urządzenia robotyczne do rehabilitacji.

Dofinansowanie ze środków Funduszu:

1 000 000,00 zł

Całkowita wartość zadania:

1 000 000,00 zł

W ramach dotacji zakupione zostało stacjonarne urządzenie do wczesnej rehabilitacji neurologicznej wykorzystujące zrobotyzowaną pionizację i stymulacje FES oraz dwa urządzenia robotyczne do rehabilitacji kończyn górnych i dolnych umożliwiające prowadzenie wspomaganego ruch kończyn górnych i dolnych wyzwalanego przez elektromiografie u pacjentów po udarach.

Zakupiony w ramach umowy sprzęt będzie wykorzystywany wyłącznie do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej osobom uprawnionym do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.