Fizjoterapia ambulatoryjna

Fizjoterapia jest naszą wielką pasją, właśnie na wiedzy z zakresu tej dziedziny postanowiliśmy zbudować nasz szpital. Nieustannie pogłębiamy zdobytą wiedzę, w związku z tym dzisiaj możemy zaoferować pacjentom szerokie portfolio metod fizjoterapeutycznych. Przywiązujemy dużą wagę do indywidualnej pracy z pacjentem opartej na szczegółowej diagnostyce funkcjonalnej i ukierunkowanemu leczeniu na przyczynę dysfunkcji bądź bólu. Jesteśmy jedynym szpitalem w Polsce, w którym wszyscy fizjoterapeuci pracujący z pacjentem posiadającym dysfunkcję narządu ruchu uzyskali międzynarodowy certyfikat EFDMA Europe.