Fizjoterapia w obrzękach limfatycznych

Fizjoterapia odgrywa bardzo ważna rolę w kompleksowej terapii przeciwobrzękowej. W szpitalu Vratislavia Medica zajmujemy się leczeniem obrzęków limfatycznych tak, aby je skutecznie zmniejszać, a pacjenci mogli wracać do zdrowia w komfortowych warunkach.

Co to jest obrzęk limfatyczny?


Obrzęk limfatyczny jest wywołany zastojem limfy (chłonki) w skutek niewydolności układu limfatycznego o różnej etiologii. Obrzęk często prowadzi do rozwoju stanów zapalnych, zwłóknień, zmian skóry, a nawet słoniowacizny.

Z uwagi na przyczynę powstawania obrzęki limfatyczne dzielimy na:

 • obrzęk limfatyczny pierwotny – przyczyną są wrodzone wady układu limfatycznego, może być dziedziczny. Dotyczy głównie kończyn dolnych, nie obserwuje się epizodów zapalenia skóry, naczyń i węzłów chłonnych.
 • obrzęk limfatyczny wtórny wywołany np.:
  • w trakcie leczenia nowotworów np. podczas mastektomii lub innych zabiegów wymagających usunięcia węzłów chłonnych,
  • przez radioterapię,
  • przewlekłą niewydolność żylną,
  • w wyniku kontuzji lub zwichnięć,
  • na skutek infekcji grzybiczych, bakteryjnych, wirusowych, które prowadzą do stanów zapalnych naczyń chłonnych.

Do kogo jest skierowana oferta fizjoterapii?


Program fizjoterapii w obrzękach limfatycznych skierowany jest do osób:

 • z obrzękiem limfatycznym kończyn górnych lub dolnych,
 • po amputacji piersi,
 • po usunięciu węzłów chłonnych,
 • po usunięciu narządów rodnych, prostaty,
 • po urazach i/ lub złamaniach, w wyniku których pojawił się obrzęk,
 • u których często dochodzi do puchnięcia nóg.

Program fizjoterapii w obrzękach limfatycznych obejmuje:


 1. Diagnostyka obrzęku:
  • badanie podmiotowe (wywiad) - dokładnie zebrany i opisany wywiad nie pozostawia wątpliwości co jest przyczyną obrzęku. Istotne jest ustalenie, czy w przeszłości występowały epizody zapalenia tkanki podskórnej lub zakrzepicy żył głębokich. Pełen wywiad powinien zawierać wiadomości na temat chorób współistniejących, w przebiegu których powstać mogą obrzęki o innej etiologii (niewydolność nerek, wątroby, zaawansowana niewydolność serca).
  • badanie kliniczne - przedmiotem badania klinicznego jest oglądanie skóry, ocena jej zabarwienia, ocieplenia, istnienia zmian związanych z nadmiernym rogowaceniem i włóknieniem w tkance podskórnej, obecności infekcji bakteryjnej lub grzybiczej. Dokładne badanie kliniczne pozwala na określenie stadium klinicznego obrzęku. Wraz z pomiarami objętości kończyny stanowi podstawę do wdrożenia odpowiedniej terapii. Pomiar obwodów kończyny (pomiar metryczny) Oceny najczęściej dokonuje się poprzez porównanie obwodu kończyny zajętej obrzękiem limfatycznym z obwodem kończyny zdrowej. Jednak różnica, która oznacza obecność patologii nie jest jednoznacznie ustalona. Za kryterium rozpoznania obrzęku limfatycznego przyjmuje się różnicę w obwodach ponad 1,5 centymetra.
  • badanie wychylenia środka ciężkości na platformie stabilograficznej alpha (w związku z asymetrią ciężaru ciała lewej i prawej strony).
  • badanie momentów sił mięśniowych w systemie Biodex 4 pro odcinków kończyny zajętych obrzękiem.
 2. Fizjoterapia:
  • ćwiczenia czynne i ogólnousprawniające,
  • ćwiczenia oddechowe torem żebrowym i przeponowym,
  • kinesiology taping,
  • biofeedback – Platforma Alpha,
  • ćwiczenia izokinetyczne z wykorzystaniem Biodex4 Pro,
  • terapia manualna,
  • hydroterapia – masaż wirowy,
  • masaż wibracyjny – przyrządowy,
  • masaż pneumatyczny,
  • ręczny drenaż limfatyczny,
  • kompresoterapia – bandażowanie,
  • krioterapia miejscowa lub ogólnoustrojowa,
  • elektrostymulacja zdrowych mięśni.

Ocena procesu i skuteczności fizjoterapi?


Sukces leczenia zależy od współpracy całego zespołu medycznego z pacjentem i jego zaangażowania w proces leczenia.

Lekarz rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuta po wstępnej konsultacji i odpowiednich badaniach diagnostycznych dobierają właściwy do stanu zdrowia i możliwości pacjenta zakres zabiegów fizjoterapeutycznych. Wszystkie prowadzone działania mają na celu:

 • zmniejszenie asymetrii obwodów,
 • zmniejszenie dysbalansu mięśniowego,
 • poprawę parametrów siłowych i siłowo-wytrzymałościowych mięśni,
 • kontrola położenia środka ciężkości.

Cały proces kompleksowej fizjoterapii w obrzękach limfatycznych systematycznie jest poddawany ocenie, aby sprawdzić, czy prowadzona terapia przynosi oczekiwane efekty. W przypadku braku postępów w leczeniu program fizjoterapii jest odpowiednio modyfikowany.

Nasi specjaliści

mgr Dominika Ziarno

Fizjoterapeuta


Zaplanuj wizytę

Informujemy, że Państwa zgłoszenie wysłane poprzez formularz kontaktowy, nie jest równoznaczne z rezerwacją wizyty.
Po przesłaniu zgłoszenia przedstawiciel Vratislavia Medica Sp. z o.o. skontaktuje się z Państwem celem potwierdzenia terminu i godziny wizyty.

  ZAPLANUJ WIZYTĘ