ul. Lekarska 1, Wrocław

Adres Szpitala

(71) 387 66 00

Rejestracja

Pon. - Pt.: 7:00 - 20:00

Godziny otwarcia

lek.

Iwona Palczewska

Psychiatra dzieci i młodzieży

Iwona Palczewska jest lekarzem specjalistą psychiatrii dzieci i młodzieży. Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Na co dzień pracuje w Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu.

Doświadczenie zdobywała podczas pracy w oddziale stacjonarnym i dziennym, poradni psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży oraz w centrum diagnostyki i terapii FASD. Nieustanie poszerza swoją wiedzę i zainteresowania biorąc udział w licznych szkoleniach, kursach i konferencjach naukowych.

Leczone choroby

Do szczególnych zainteresowań lek. Iwony Palczewskiej należą całościowe zaburzenia rozwoju (takie jak choroby ze spektrum autyzmu), ADHD, zaburzenia odżywiania oraz zaburzenia depresyjne i lękowe.

Z JAKIMI PROBLEMAMI POWINIENEŚ ZGŁOSIĆ SIĘ NA KONSULTACJĘ PSYCHIATRYCZNĄ ZE SWOIM DZIECKIEM:
Do psychiatry warto zgłosić się z dzieckiem w sytuacji, gdy podejrzewa się u niego choroby, takie jak:

 • autyzm
 • zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD, ADD)
 • całościowe zaburzenia rozwojowe (np. zespół Aspergera, autyzm)
 • zaburzenia zachowania
 • zaburzenia lękowe
 • nerwica
 • depresja

Na konsultację z psychiatrą dziecięcym powinieneś zgłosić się również, gdy zaobserwujesz u swojego dziecka niezrozumiałe dla Ciebie zachowania, m.in.:

 • zachowania agresywne
 • częste zaburzenia nastroju
 • brak chęci na różne aktywności
 • nasilone lęki
 • zaprzestanie mówienia
 • problemy w relacjach z rówieśnikami
 • nocne moczenia

Psychiatra w odróżnieniu od psychologa może wystawić receptę na leki, zwolnienie lekarskie lub a razie wystąpienia takiej konieczności wystawić skierowanie do szpitala na leczenie w oddziale psychiatrycznym.

Certyfikaty, kursy i szkolenia

Uczestniczyła w wielu kursach i szkoleniach związanych ze zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży.

Chcesz umówić wizytę? Zadzwoń!