lek. Anna Zapolska-Tomasiewicz

Kardiolog


Anna Zapolska – Tomasiewicz jest absolwentką Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, który ukończyła z wyróżnieniem w roku 2012.

Doświadczenie:

 • staż podyplomowy w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu 2012 r. – 2014 r.
 • lekarz Rezydent w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu 2014 - 2021 r.
 • studia doktoranckie na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu – obecnie
 • współbadacz w wielu komercyjnych i niekomercyjnych badaniach klinicznych, również w projektach naukowych w ramach HORYZONT 2020 w obszarze niewydolności serca.
 • jest współautorem kilku publikacji związanych z powikłaniami kardiologicznymi w COVID19

Szczególne obszary zainteresowań:

 • diagnostyka i leczenie niewydolności serca
 • kardimiopatie

Certyfikaty:

 • ERC Course Advanced Life Support (ALS) Provider 2017
 • GCP for Investigator Certyficate  2020
 • Kurs Podstawy Echokardiografii Roztoczańskiej Szkoły Ultrasonografii 2017

lek. Anna Zapolska-Tomasiewicz

Kardiolog


Doświadczenie:

 • staż podyplomowy w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu 2012 r. – 2014 r.
 • lekarz Rezydent w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu 2014 - 2021 r.
 • studia doktoranckie na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu – obecnie
 • współbadacz w wielu komercyjnych i niekomercyjnych badaniach klinicznych, również w projektach naukowych w ramach HORYZONT 2020 w obszarze niewydolności serca.
 • jest współautorem kilku publikacji związanych z powikłaniami kardiologicznymi w COVID19

Szczególne obszary zainteresowań:

 • diagnostyka i leczenie niewydolności serca
 • kardimiopatie

Certyfikaty:

 • ERC Course Advanced Life Support (ALS) Provider 2017
 • GCP for Investigator Certyficate  2020
 • Kurs Podstawy Echokardiografii Roztoczańskiej Szkoły Ultrasonografii 2017