dr. n med. Bartłomiej Knychalski

Endokrynolog
Chirurg


Jestem absolwentem Akademii Medycznej we Wrocławiu, którą ukończyłem z wyróżnieniem w 2004 r. W 2011 r. uzyskałem stopień doktora nauk medycznych.

W 2012 r. uzyskałem tytuł specjalisty II stopnia w zakresie chirurgii ogólnej a w 2017 r. uzyskałem tytuł specjalisty endokrynologa.

Doświadczenie endokrynologiczne zdobywałem we Wrocławiu w Klinice Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami, w Klinice Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego oraz w Klinice Chirurgii Endokrynologicznej.

Zajmuję się kompleksowym prowadzeniem pacjentów dorosłych i dzieci ze schorzeniami endokrynologicznymi – przysadki, tarczycy, przytarczyc, nadnerczy, jajników i jąder. Odpowiednio diagnozuję i zlecam konieczne badania dodatkowe zaburzeń hormonalnych oraz leczę kompleksowo schorzenia o podłożu hormonalnym. Wykonuję usg tarczycy i biopsje cienkoigłowe zmian ogniskowych tarczycy. Przeprowadzam zabiegi operacyjne związane ze schorzeniami tarczycy i przytarczyc.

W latach 2004 – 2018 do czasu jej likwidacji pracowałem jako asystent w I Klinice Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Obecnie jako nauczyciel akademicki i pracownik Uniwersytetu Medycznego prowadzę zajęcia dydaktyczne z chirurgii ze studentami IV-VI roku medycyny. Jednocześnie czynnie uczestniczę w działalności klinicznej związanej z organizacją podyplomowych kursów naukowo-szkoleniowych oraz w zjazdach i spotkaniach naukowych poświęconych tematyce endokrynologicznej. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Polskiego Towarzystwa Chirurgicznego, oraz Polskiego Klubu Chirurgii Endokrynologicznej.​

Certyfikaty

 • Ukończyłem certyfikowany kurs szkoły roztoczańskiej – ” Ultrasonografia tarczycy, przytarczyc i węzłów chłonnych szyi z uwzględnieniem elastografii” (Zamość 2016).
 • Ponadto posiadam certyfikaty z licznych kursów i zjazdów poświęconych tematyce zaburzeń endokrynologicznych.

Publikacje

 • Beata Wojtczak, Paweł Domosławski, Janusz Dawiskiba, Tadeusz Łukieńczuk, Zdzisław Forkasiewicz, Waldemar Balcerzak, Wiktor Bednarz, Krzysztof Sutkowski, Bartłomiej Knychalski, Krzysztof Kaliszewski.: Tracheostomy in the surgery of the thyroid gland Adv.Clin.Exp.Med. 2009 Vol.18 no.4; s.385-38
 • Bartłomiej Knychalski, Tadeusz Łukieńczuk.: Ocena wartości diagnostycznej markerów nowotworowych CCSA-2 i CEA w raku jelita grubego = The evaluation of diagnostic value of the tumor markers: CCSA-2 and CEA in colorectal cancer Pol.Przegl.Chir. 2012 T.84 nr 2; s.148-159
 • Jowita Halupczok, Anna Kluba-Szyszka, Bożena Bidzińska-Speichert, Bartłomiej Knychalski.: Ovarian hyperstimulation caused by gonadotroph pituitary adenoma – review Adv.Clin.Exp.Med. 2015 Vol.24 no.4; s.695-703
 • Beata Wojtczak, Krzysztof Sutkowski, Krzysztof Kaliszewski, Zdzisław Forkasiewicz, Bartłomiej Knychalski, Michał Aporowicz, Marek Bolanowski, Marcin Barczyński.: Voice quality preservation in thyroid surgery with neuromonitoring Endocrine 2018 Vol.61 no.2; s.232-239
 • Krzysztof Kaliszewski, Beata Wojtczak, Jędrzej Grzegrzółka, Jacob Bronowicki, Sawsan Saeid, Bartłomiej Knychalski, Zdzisław Forkasiewicz.: Nontoxic multinodular goitre and incidental thyroid cancer: what is the best surgical strategy? A retrospective study of 2032 patients Int.J.Endocrinol. 2018 Vol.2018; art.ID 4735436 [8 s.]
 • Krzysztof Kaliszewski, Dorota Diakowska, Marcin Ziętek, Bartłomiej Knychalski, Michał Aporowicz, Krzysztof Sutkowski, Beata Wojtczak.: Thyroid incidentaloma as a „PAIN” phenomenon – does it always require surgery? Medicine (Baltimore) 2018 Vol.97 no.49; art.e13339 [7 s.]
 • Bartłomiej Knychalski, Zdzisław Forkasiewicz.: Niedrożność przewodu pokarmowego W:V Studencka Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Oblicza medycyny ratunkowej”. Wrocław, 18-20. V. 2007 r.; s.71-72
 • Krzysztof Kaliszewski, Wiktor Bednarz, Robert Olewiński, Tadeusz Łukieńczuk, Magdalena Boryń, Bartłomiej Knychalski, Janusz Dawiskiba.: Gastroenteropancreatic neuroendocrine tumours (GEP NET) – analysis of own material – a seven-year retrospective study Hepato-Gastroenterology 2008 Vol.55 suppl.1; s.A99 poz.OP235 18th World Congress of the International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists. Istanbul, Turkey, October 8-11, 2008
 • Krzysztof Kaliszewski, Wiktor Bednarz, Robert Olewiński, Tadeusz Łukieńczuk, Magdalena Boryń, Bartłomiej Knychalski, Janusz Dawiskiba.: Retroperitoneal tumours – analysis of own material – a six-year retrospective study Hepato-Gastroenterology 2008 Vol.55 suppl.1; s.A100 poz.OP237 18th World Congress of the International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists. Istanbul, Turkey, October 8-11, 2008
 • Paweł Domosławski, Wiktor Bednarz, Beata Wojtczak, Zdzisław Forkasiewicz, Janusz Dawiskiba, Tadeusz Łukieńczuk, Krzysztof Sutkowski, Bartłomiej Knychalski.: Laparoskopowa adrenalektomia – wczesne doświadczenia = Laparoscopic adrenalectomy – own experience Pol.Przegl.Chir. 2009 T.81 supl.1; s.S/44-S/45 poz.E-09 64 Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich. Wrocław, 16-19 września 2009 r.
 • Beata Wojtczak, Paweł Domosławski, Waldemar Balcerzak, Zdzisław Forkasiewicz, Janusz Dawiskiba, Tadeusz Łukieńczuk, Wiktor Bednarz, Krzysztof Kaliszewski, Bartłomiej Knychalski.: Tracheostomia w chirurgii tarczycy = Tracheostomy in thyroid surgery Pol.Przegl.Chir. 2009 T.81 supl.1; s.S/79-S/80 poz.G-18 64 Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich. Wrocław, 16-19 września 2009 r.
 • Krzysztof Kaliszewski, Tadeusz Łukieńczuk, Wiktor Bednarz, Paweł Domosławski, Bartłomiej Knychalski, Magdalena Kaliszewska, Krzysztof Sutkowski.: Thyroid cancer treated in emergency mode-10 years experience of I Department of General Gastroenterological and Endocrinological Surgery Medical University of Wroclaw Endokrynol.Pol. 2010 T.61 nr 5; s.621 IV Konferencja „Rak tarczycy”. Zakopane, 20-22 maja 2010 roku
 • Krzysztof Kaliszewski, Tadeusz Łukieńczuk, Wiktor Bednarz, Paweł Domosławski, Bartłomiej Knychalski, Magdalena Kaliszewska, Krzysztof Sutkowski.: Rak tarczycy leczony w trybie ostrodyżurowym – 10 lat doświadczeń I Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu W:IV Konferencja Naukowa „Rak tarczycy”; II Zjazd Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego. Zakopane, 20-22 maja 2010. Program naukowy, streszczenia; s.135
 • Paweł Domosławski, Beata Wojtczak, Krzysztof Kaliszewski, Krzysztof Sutkowski, Bartłomiej Knychalski, Romualda Wojczys, Tadeusz Łukieńczuk.: Adrenalektomia laparoskopowa, doświadczenia zespołu trzy lata po wprowadzeniu metody Pol.Przegl.Chir. 2011 T.83 supl.1; s.S/32 poz.P149 m 65. Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich. Łódź, 14-17 września 2011 r.
 • Bartłomiej Knychalski, Tadeusz Łukieńczuk.: Ocena wartości diagnostycznej markerów nowotworowych: CCSA-2 i CEA w raku jelita grubego Pol.Przegl.Chir. 2011 T.83 supl.1; s.S/83-S/84 poz.O98 65. Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich. Łódź, 14-17 września 2011 r.
 • Beata Wojtczak, Tadeusz Łukieńczuk, Krzysztof Sutkowski, Krzysztof Kaliszewski, Adam Kuźmiński, Zdzisław Forkasiewicz, Bartłomiej Knychalski, Mateusz Głód, Paweł Domosławski.: Pierwsze doświadczenia w zastosowaniu neuromonitoringu w chirurgii tarczycy w I Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu Opieka Okołooper. 2012 nr zjazdowy; s.37 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji i Klubu Chirurgii Endokrynologicznej Towarzystwa Chirurgów Polskich. Ryn, 31 maja – 2 czerwca 2012 r.
 • Beata Wojtczak, Krzysztof Sutkowski, Krzysztof Kaliszewski, Mateusz Głód, Bartłomiej Knychalski, M. Barczyński.: Utilization of neuromonitoring in secondary surgical procedures on thyroid gland W:The 1st World Congress on Neural Monitoring in Thyroid and Parathyroid Surgery. Cracow, Poland, 17-19 September 2015. Abstract book; s.76 poz.0058
 • Beata Wojtczak, Krzysztof Sutkowski, Krzysztof Kaliszewski, Mateusz Głód, Bartłomiej Knychalski, Marcin Barczyński.: Zastosowanie neuromonitoringu nerwów krtaniowych w operacjach wtórnych na gruczole tarczowym = Utilization of neuromonitoring in secondary surgical procedures on thyroid gland W:68 Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich. Kraków, 27-30 września 2017 r. Streszczenia; s.94

Znajomość języków obcych

Język angielski

dr. n med. Bartłomiej Knychalski

Endokrynolog
Chirurg


Jestem absolwentem Akademii Medycznej we Wrocławiu, którą ukończyłem z wyróżnieniem w 2004 r. W 2011 r. uzyskałem stopień doktora nauk medycznych.

W 2012 r. uzyskałem tytuł specjalisty II stopnia w zakresie chirurgii ogólnej a w 2017 r. uzyskałem tytuł specjalisty endokrynologa.

Doświadczenie endokrynologiczne zdobywałem we Wrocławiu w Klinice Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami, w Klinice Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego oraz w Klinice Chirurgii Endokrynologicznej.

Zajmuję się kompleksowym prowadzeniem pacjentów dorosłych i dzieci ze schorzeniami endokrynologicznymi – przysadki, tarczycy, przytarczyc, nadnerczy, jajników i jąder. Odpowiednio diagnozuję i zlecam konieczne badania dodatkowe zaburzeń hormonalnych oraz leczę kompleksowo schorzenia o podłożu hormonalnym. Wykonuję usg tarczycy i biopsje cienkoigłowe zmian ogniskowych tarczycy. Przeprowadzam zabiegi operacyjne związane ze schorzeniami tarczycy i przytarczyc.

W latach 2004 – 2018 do czasu jej likwidacji pracowałem jako asystent w I Klinice Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Obecnie jako nauczyciel akademicki i pracownik Uniwersytetu Medycznego prowadzę zajęcia dydaktyczne z chirurgii ze studentami IV-VI roku medycyny. Jednocześnie czynnie uczestniczę w działalności klinicznej związanej z organizacją podyplomowych kursów naukowo-szkoleniowych oraz w zjazdach i spotkaniach naukowych poświęconych tematyce endokrynologicznej. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Polskiego Towarzystwa Chirurgicznego, oraz Polskiego Klubu Chirurgii Endokrynologicznej.​

Certyfikaty

 • Ukończyłem certyfikowany kurs szkoły roztoczańskiej – ” Ultrasonografia tarczycy, przytarczyc i węzłów chłonnych szyi z uwzględnieniem elastografii” (Zamość 2016).
 • Ponadto posiadam certyfikaty z licznych kursów i zjazdów poświęconych tematyce zaburzeń endokrynologicznych.

Publikacje

 • Beata Wojtczak, Paweł Domosławski, Janusz Dawiskiba, Tadeusz Łukieńczuk, Zdzisław Forkasiewicz, Waldemar Balcerzak, Wiktor Bednarz, Krzysztof Sutkowski, Bartłomiej Knychalski, Krzysztof Kaliszewski.: Tracheostomy in the surgery of the thyroid gland Adv.Clin.Exp.Med. 2009 Vol.18 no.4; s.385-38
 • Bartłomiej Knychalski, Tadeusz Łukieńczuk.: Ocena wartości diagnostycznej markerów nowotworowych CCSA-2 i CEA w raku jelita grubego = The evaluation of diagnostic value of the tumor markers: CCSA-2 and CEA in colorectal cancer Pol.Przegl.Chir. 2012 T.84 nr 2; s.148-159
 • Jowita Halupczok, Anna Kluba-Szyszka, Bożena Bidzińska-Speichert, Bartłomiej Knychalski.: Ovarian hyperstimulation caused by gonadotroph pituitary adenoma – review Adv.Clin.Exp.Med. 2015 Vol.24 no.4; s.695-703
 • Beata Wojtczak, Krzysztof Sutkowski, Krzysztof Kaliszewski, Zdzisław Forkasiewicz, Bartłomiej Knychalski, Michał Aporowicz, Marek Bolanowski, Marcin Barczyński.: Voice quality preservation in thyroid surgery with neuromonitoring Endocrine 2018 Vol.61 no.2; s.232-239
 • Krzysztof Kaliszewski, Beata Wojtczak, Jędrzej Grzegrzółka, Jacob Bronowicki, Sawsan Saeid, Bartłomiej Knychalski, Zdzisław Forkasiewicz.: Nontoxic multinodular goitre and incidental thyroid cancer: what is the best surgical strategy? A retrospective study of 2032 patients Int.J.Endocrinol. 2018 Vol.2018; art.ID 4735436 [8 s.]
 • Krzysztof Kaliszewski, Dorota Diakowska, Marcin Ziętek, Bartłomiej Knychalski, Michał Aporowicz, Krzysztof Sutkowski, Beata Wojtczak.: Thyroid incidentaloma as a „PAIN” phenomenon – does it always require surgery? Medicine (Baltimore) 2018 Vol.97 no.49; art.e13339 [7 s.]
 • Bartłomiej Knychalski, Zdzisław Forkasiewicz.: Niedrożność przewodu pokarmowego W:V Studencka Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Oblicza medycyny ratunkowej”. Wrocław, 18-20. V. 2007 r.; s.71-72
 • Krzysztof Kaliszewski, Wiktor Bednarz, Robert Olewiński, Tadeusz Łukieńczuk, Magdalena Boryń, Bartłomiej Knychalski, Janusz Dawiskiba.: Gastroenteropancreatic neuroendocrine tumours (GEP NET) – analysis of own material – a seven-year retrospective study Hepato-Gastroenterology 2008 Vol.55 suppl.1; s.A99 poz.OP235 18th World Congress of the International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists. Istanbul, Turkey, October 8-11, 2008
 • Krzysztof Kaliszewski, Wiktor Bednarz, Robert Olewiński, Tadeusz Łukieńczuk, Magdalena Boryń, Bartłomiej Knychalski, Janusz Dawiskiba.: Retroperitoneal tumours – analysis of own material – a six-year retrospective study Hepato-Gastroenterology 2008 Vol.55 suppl.1; s.A100 poz.OP237 18th World Congress of the International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists. Istanbul, Turkey, October 8-11, 2008
 • Paweł Domosławski, Wiktor Bednarz, Beata Wojtczak, Zdzisław Forkasiewicz, Janusz Dawiskiba, Tadeusz Łukieńczuk, Krzysztof Sutkowski, Bartłomiej Knychalski.: Laparoskopowa adrenalektomia – wczesne doświadczenia = Laparoscopic adrenalectomy – own experience Pol.Przegl.Chir. 2009 T.81 supl.1; s.S/44-S/45 poz.E-09 64 Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich. Wrocław, 16-19 września 2009 r.
 • Beata Wojtczak, Paweł Domosławski, Waldemar Balcerzak, Zdzisław Forkasiewicz, Janusz Dawiskiba, Tadeusz Łukieńczuk, Wiktor Bednarz, Krzysztof Kaliszewski, Bartłomiej Knychalski.: Tracheostomia w chirurgii tarczycy = Tracheostomy in thyroid surgery Pol.Przegl.Chir. 2009 T.81 supl.1; s.S/79-S/80 poz.G-18 64 Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich. Wrocław, 16-19 września 2009 r.
 • Krzysztof Kaliszewski, Tadeusz Łukieńczuk, Wiktor Bednarz, Paweł Domosławski, Bartłomiej Knychalski, Magdalena Kaliszewska, Krzysztof Sutkowski.: Thyroid cancer treated in emergency mode-10 years experience of I Department of General Gastroenterological and Endocrinological Surgery Medical University of Wroclaw Endokrynol.Pol. 2010 T.61 nr 5; s.621 IV Konferencja „Rak tarczycy”. Zakopane, 20-22 maja 2010 roku
 • Krzysztof Kaliszewski, Tadeusz Łukieńczuk, Wiktor Bednarz, Paweł Domosławski, Bartłomiej Knychalski, Magdalena Kaliszewska, Krzysztof Sutkowski.: Rak tarczycy leczony w trybie ostrodyżurowym – 10 lat doświadczeń I Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu W:IV Konferencja Naukowa „Rak tarczycy”; II Zjazd Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego. Zakopane, 20-22 maja 2010. Program naukowy, streszczenia; s.135
 • Paweł Domosławski, Beata Wojtczak, Krzysztof Kaliszewski, Krzysztof Sutkowski, Bartłomiej Knychalski, Romualda Wojczys, Tadeusz Łukieńczuk.: Adrenalektomia laparoskopowa, doświadczenia zespołu trzy lata po wprowadzeniu metody Pol.Przegl.Chir. 2011 T.83 supl.1; s.S/32 poz.P149 m 65. Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich. Łódź, 14-17 września 2011 r.
 • Bartłomiej Knychalski, Tadeusz Łukieńczuk.: Ocena wartości diagnostycznej markerów nowotworowych: CCSA-2 i CEA w raku jelita grubego Pol.Przegl.Chir. 2011 T.83 supl.1; s.S/83-S/84 poz.O98 65. Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich. Łódź, 14-17 września 2011 r.
 • Beata Wojtczak, Tadeusz Łukieńczuk, Krzysztof Sutkowski, Krzysztof Kaliszewski, Adam Kuźmiński, Zdzisław Forkasiewicz, Bartłomiej Knychalski, Mateusz Głód, Paweł Domosławski.: Pierwsze doświadczenia w zastosowaniu neuromonitoringu w chirurgii tarczycy w I Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu Opieka Okołooper. 2012 nr zjazdowy; s.37 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji i Klubu Chirurgii Endokrynologicznej Towarzystwa Chirurgów Polskich. Ryn, 31 maja – 2 czerwca 2012 r.
 • Beata Wojtczak, Krzysztof Sutkowski, Krzysztof Kaliszewski, Mateusz Głód, Bartłomiej Knychalski, M. Barczyński.: Utilization of neuromonitoring in secondary surgical procedures on thyroid gland W:The 1st World Congress on Neural Monitoring in Thyroid and Parathyroid Surgery. Cracow, Poland, 17-19 September 2015. Abstract book; s.76 poz.0058
 • Beata Wojtczak, Krzysztof Sutkowski, Krzysztof Kaliszewski, Mateusz Głód, Bartłomiej Knychalski, Marcin Barczyński.: Zastosowanie neuromonitoringu nerwów krtaniowych w operacjach wtórnych na gruczole tarczowym = Utilization of neuromonitoring in secondary surgical procedures on thyroid gland W:68 Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich. Kraków, 27-30 września 2017 r. Streszczenia; s.94

Znajomość języków obcych

Język angielski

ZAPLANUJ WIZYTĘ