ul. Lekarska 1, Wrocław

Adres Szpitala

(71) 387 66 00

Rejestracja

Pon. - Pt.: 7:00 - 20:00

Godziny otwarcia

dr

Paulina Morga

Psycholog, psychoterapeuta, neurologopeda

Dr Paulina Morga doświadczenie kliniczne zdobywała m.in. w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym o Profilu Rehabilitacyjnym we Wrocławiu, w Dziennym Domu Opieki Medycznej w Ząbkowicach Śląskich oraz w Wojewódzkim Szpitalu im. Gromkowskiego na oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży. Od kilku lat jest związana z Krakowskim Instytutem Psychoterapii gdzie pełni funkcję dyrektora oraz terapeuty.

Pracuje w nurcie psychodynamicznym z osobami cierpiącymi na zaburzenia nastroju, depresję, zaburzenia psychosomatyczne, doświadczającymi lęków, pustki w życiu, niskiego poczucia własnej wartości i trudności w relacjach interpersonalnych. Stale doskonali swój warsztat pracy, poprzez udział w różnego rodzaju szkoleniach i konferencjach. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Pracuje zgodnie z zasadami etyki zawodu psychologa.

Prowadzi również terapię neurologopedyczną przeznaczoną dla osób, które wskutek różnych czynników (wypadków, urazów, chorób) utraciły lub mają trudność z opanowaniem prawidłowej zdolności mowy (zaburzenia komunikacji o typie afazji, jąkanie, inne zaburzenia mowy związane z uszkodzeniem układu nerwowego).

Leczone choroby

Dr Paulina Morga udziela konsultacji psychologicznych oraz prowadzi psychoterapię w nurcie psychodynamicznym oraz prowadzi terapię neurologopedyczną.

Z jakimi problemami możesz zgłosić się do dr Pauliny Morgi:

 • przeżywasz kryzysy emocjonalne, masz poczucie braku kontroli nad własnym życiem i własnymi emocjami
 • posiadasz niskie poczucie własnej wartości, martwisz się, że nie radzisz sobie z życiem
 • przeżywasz stresy i problemy związane z pracą zawodową, czujesz się wypalony zawodowo
 • przeżywasz stresy związane z nauką, wyborem nowego zawodu,
 • chciałbyś się rozwijać i poprawiać jakość swojego życia
 • chciałbyś budować zdrowe relacje z innymi ludźmi
 • doświadczasz cierpienia i nie potrafisz określić jego przyczyn
 • doświadczasz trudności w byciu z drugą osobą
 • masz problemy ze zbudowaniem szczęśliwego związku
 • przeżywasz problemy w życiu rodzinnym
 • znajdujesz się w sytuacji kryzysowej
 • brykasz się z zaburzeniami komunikacji o typie afazji, jąkaniem oraz innymi zaburzeniami mowy w związanymi z uszkodzeniem układu nerwewego

Certyfikaty, kursy i szkolenia

Uczestniczyła w licznych kursach oraz szkoleniach z zakresu psychologii i neurologopedii.

Chcesz umówić wizytę? Zadzwoń!