lek. Aleksandra Mundyk

Radiolog

lek. Aleksandra Mundyk

Radiolog

 

SPECJALIZACJA:

  • Radiologia i Diagnostyka Obrazowa

Specjalizację z Radiologii i Diagnostyki Obrazowej uzyskałam w 2011 roku. W trakcie specjalizacji odbyłam liczne staże kierunkowe w wyspecjalizowanych placówkach medycznych. Uczestniczyłam również w licznych kursach z zakresu ultrasonografii m.in. układu mięśniowo-szkieletowego.

Specjalizuję się również w diagnostyce TK i MRI.

Podobni specjaliści