dr n. med. Robert Skalik

Kardiolog

dr n. med. Robert Skalik

Kardiolog

SPECJALIZACJA

 • kardiologia
 • choroby wewnętrzne
 • fizjologia wysiłku

Doktor Robert Skalik posiada ponad 20-letnie doświadczenie w diagnostyce i leczeniu chorób układu krążenia,  14-letnie doświadczenie w fizjologii wysiłku, zdobyte na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu oraz podczas licznych kursów i staży zarówno w kraju, jak i za granicą. W pracy klinicznej specjalizuje się w diagnostyce nieinwazyjnej chorób serca (echokardiografia przezklatkowa oraz przezprzełykowa, diagnostyka holterowska, próba wysiłkowa EKG, spiroergometria), diagnostyce kardiologicznej u sportowców oraz ocenie ryzyka sercowo-naczyniowego w różnych dyscyplinach sportowych.

CERTYFIKATY ORAZ KURSY

 • Certyfikat umiejętności wykonywania badań echokardiograficznych sekcji echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
 • Kursy specjalistyczne w zakresie echokardiografii organizowane przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne: echokardiografia w wadach serca, echokardiografia – kurs dla zaawansowanych, kurs w zakresie stress echo oraz echokardiografii kontrastowej, kurs w zakresie echokardiografii przezprzełykowej – Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze
 • Staż szkoleniowy w Klinice Wad Wrodzonych Serca Instytutu Kardiologii w Warszawie (Pracownia Echokardiografii)

PUBLIKACJE

 • Autor i współautor 108 publikacji  naukowych w zakresie kardiologii klinicznej, kardiologii sportowej oraz fizjologii człowieka w krajowych oraz zagranicznych czasopismach medycznych (Kardiologia Polska, Medicina Sportiva, Biology of Sport, Herz, International Journal of Cardiology, European Journal of Heart Failure-Suplement, Gazzeta Medica Italiana, Ec Cardiology)
 • doniesień zjazdowych (Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego -Poznań, Wrocław, Kongres Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego – Paryż, Kongres Asocjacji  Niewydolności Serca Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego – Berlin, Kongres  Asocjacji  Badań Obrazowych  Układu Sercowo-Naczyniowego Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego – Florencja, Wiedeń, Kongres Medycyny Sportowej – Wrocław)
 • wykładowca (Keynote Speaker) na międzynarodowych konferencjach  kardiologicznych (Berlin, Paryż, Amsterdam)
 • autor monografii  na temat fizjologii wysiłku wydanej przez Akademię Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (2013)

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • znajomość języka niemieckiego w zakresie podstawowym

 

Podobni specjaliści