Vratislavia Medica Szpital im. Św. Jana Pawła II

ul. Lekarska 1
51-134 Wrocław

Rejestracja i informacja
+48 71 387 66 00
w godzinach 8:00-18:00
rejestracja@vratislavia-medica.pl

Dyżurki pielęgniarskie

I p. – 71 387 69 65
II p. – 508 853 635
III p. – 71 387 67 36

Godziny otwarcia
Poniedziałek – Piątek 8:00 – 18:00

Vratislavia Medica Dział Fizjoterapii Dziecięcej

ul. Lekarska 1, 51-134 Wrocław

Uwaga!

Zmiana siedziby Działu Fizjoterapii Dziecięcej, od 1 czerwca 2019 Pacjentów przyjmujemy w szpitalu Vratislavia Medica przy ul. Lekarskiej 1 we Wrocławiu.

Rejestracja i informacja
+48 722 333 438
dfd@vratislavia-medica.pl

Godziny otwarcia
Poniedziałek – Piątek 8:00 – 20:00

Dolnośląskie Centrum Dziecięce

Al. Wiśniowa 83 D-E
53-126 Wrocław

Rejestracja i informacja
+48 71 346 16 96
rejestracja@dcdz.pl

Godziny otwarcia
Poniedziałek – Piątek 8:00 – 18:00

Dane rejestrowe:
KRS: 0000373981 NIP: 898-21-83-459
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość Kapitału Zakładowego 37.470.000,00 zł w całości wpłacony
Rachunek bankowy w Santander Bank Polska S.A. o numerze:

67 1090 1522 0000 0001 2352 7868

Kontakt dla mediów
+48 71 382 29 91
rzecznik@vratislavia-medica.pl

Inspektor Danych Osobowych
Paweł Baran
iod@hasco-lek.pl