ul. Lekarska 1, Wrocław

Adres Szpitala

(71) 387 66 00

Rejestracja

Pon. - Pt.: 7:00 - 20:00

Godziny otwarcia

Poradnia geriatryczna

Czym jest geriatria?

W poradni geriatrycznej Vratislavia Medica oferujemy wyjątkowe i holistyczne podejście do osób starszych, które bardzo często są dotknięte wielochorobowością.

Specjalista geriatrii zajmuje się szczegółową oceną sprawności funkcjonalnej pacjenta, czyli jak pacjent radzi sobie z czynnościami dnia codziennego, tj. sposób poruszanie się i ryzyko upadku osoby starszej, sprawność poznawcza (ocena w kierunku rozwoju otępienia), nastrój pod kątem depresji, stan odżywienia oraz całościowo zdrowie fizyczne z analizą schorzeń, na które dotychczas pacjent jest leczony oraz chorób wynikających ze starości. Geriatra weryfikuje i analizuje wszystkie przyjmowane leki oraz eliminuje leki zbędne, ocenia również sytuację socjalną pacjenta, czy pacjent ma wsparcie wśród osób, które mogą się nim zaopiekować.

Jeżeli pragniemy być sprawni i niezależni w starości, powinniśmy zadbać o to wcześniej. Wiele schorzeń wpływa na przyspieszenie procesu starzenia się organizmu oraz utratę jego sprawności. Odpowiednio wcześnie zdiagnozowane problemy zdrowotne i wdrożone leczenie pozwalają przywrócić sprawność w życiu codziennym.

JAK NALEŻY PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO KONSULTACJI GERIATRYCZNEJ:

  • przygotuj listę wszystkich przyjmowanych leków i suplementów oraz całą posiadaną dokumentację medyczną (m.in. wypisy ze szpitala, opisy badań diagnostycznych USG, TK, NMR)
  • zabrać ze sobą okulary i aparat słuchowy, jeżeli są używane przez pacjenta

Zalecane jest, aby pacjent zgłosił się na konsultację wraz z opiekunem.

Pamiętaj, właściwie postawiona diagnoza oraz odpowiednio ukierunkowane leczenie, pozwalają na zachowanie sprawności starszej osoby, mimo występowania wielu chorób.

WYJĄTKOWE I HOLISTYCZNE PODEJŚCIE DO LECZENIA OSÓB STARSZYCH

Najczęstsze schorzenia

Kiedy udać się do geriatry?

W naszej ofercie

Nasi specjaliści

Cennik

Chcesz skorzystać z konsultacji geriatrycznej?